Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Báo cáo tài chính với việc phântích tình hình tài chính tại công ty Xăng Dầu B12

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo tài chính với việc phântích tình hình tài chính tại công ty Xăng Dầu B12


  LỜINÓIĐẦU


  Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải có lãi. Đểđạt được mục tiêu này nhà quản trị phải lựa chọn vàđưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đặt mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trong hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh, có rất nhiều vấn đề nảy sinh mà phần lớn là các vấn đề về tài chính. Do đó, cơ sở của hầu hết mọi quyết định quản trịđều dựa trên những kết luận rút ra từ những đánh giá về mặt tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp và bằng các công cụ khác nhau.
  Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị thực hiện tốt chức năng của mình.Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độảnh hưởng của các nhân tốđến tình hình tài chính. Qua đó, giúp người sử dụng thông tin có thểđánh giáđược tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp, để họ có thểđưa ra các giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Báo cáo kế toán rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp đồng thời là nguồn thông tin tài chính cơ bản đối với người ngoài doanh nghiệp. Do đó, sự phân tích tài chính trước hết tập trung vào các số liệu được cung cấp trong các báo cáo kế toán kết hợp thông tin bổ sung của các bộ phận quản lý. Chính vì thế, việc lập các báo cáo này một cách có hệ thống, số liệu phản ánh kịp thời sẽ là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với các đối tác liên quan.
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập báo cáo tài chính cũng như công tác phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, nên trong thời gian học tập tại trường Đại học Công Đoàn vàđược thực tập công ty Xăng Dầu B12 em đã tìm hiểu vàđi sâu nghiên cứu đề tài: “Báo cáo tài chính với việc phântích tình hình tài chính tại công ty Xăng Dầu B12”.
  Đề tài gồm 3 chương :
  Chương I. Lý luận chung về báo cáo tài chính và việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp .
  Chương II.Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty Xăng Dầu B12 thông qua báo cáo tài chính.
  Chương III. Những giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính và tình hình tài chính của công ty Xăng Dầu B12.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể CBCNV phòng Tài chính - Kế toán Công ty xăng dầu B12. Đặc biệt là cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Gái đã giúp tôi hoàn thành khoá luận này.  MỤCLỤC
  Trang
  Lời nói đầu
  Chương I. Lý luận chung về báo cáo tài chính và phân tích
  tình hình tài chính doanh nghiệp

  I. Tổng quan về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3
  1. Khái niệm vàý nghĩa của phân tích tình hình
  tài chính doanh nghiệp 3
  2.Trình tự và phương pháp phân tích tình hình
  tài chính doanh nghiệp 7
  II. Báo cáo kế toán tài chính tài liệu chủ yếu sử dụng trong
  phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 10
  1.Khái niệm và vai trò của báo cáo kế toán tài chính 10
  2.Yêu cầu, trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính 11
  3.Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính 13
  a.Bảng cân đối kế toán 13
  b.Báo cáo kết quả kinh doanh 17
  c.Báo cáo lưa chuyển tiền tệ 22
  d. Thuyết minh báo cáo tài chính 25
  III.Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 26
  1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 26
  2.Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động
  sản xuất kinh doanh 28
  a.Phân tích tình hình vốn lưa động thường xuyên 28
  b.Phân tích nhu cầu vốn lưa động thường xuyên 30

  3.Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản
  mục trong bảng cân đối kế toán 30
  4.Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 32
  5.Phân tích hiệu quả kinh doanh 34
  Chương II.Thực trạng phân tích tình hình tài chính
  tại công ty xăng dầu B12 37

  I.Khái quát chung về công ty Xăng dầu B12 37
  1.Quá trình hình thành công tyXăng dầu B12 37
  2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất
  kinh doanh của công ty 38
  2.1Chức năng nhiệm vụ công ty Xăng dầu B12 38
  2.2 Mạng lưới kinh doanh và tổ chức bộ máy 40
  2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý 42
  2.4 Tình hình lao động, hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm 43
  2.5 Mô hình tổ chức công tác kế toán của phòng kế toán công ty.44
  2.6 Sơ lược hệ thống kế toán công ty 46
  II.Thực trạng báo cáo tài chính và việc phân tích
  tình hình tài chính của công ty 48
  1.Tình hình thực tế về báo cáo tài chính, phân tích tình hình
  tài chính của công ty Xăng dầu B12 48
  2.Phân tích tình hình tài chính của công ty xăng dầu B12
  thông qua các báo cáo tài chính 50
  a. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 50
  b.Phân tích khả năng thanh toán 52
  c. Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho quá trình
  sản xuất kinh doanh 55

  d. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động
  các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 58
  - Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 58
  - Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 60
  e.Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty 63
  2.6 Phân tích hiệu quả kinh doanh 68
  III.Một số nhận xét về báo cáo tài chính,tình hình tài chính
  tại công ty Xăng dầu B12 76
  Chương III. Những giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính
  và phân tích tình hình tài chính tại công ty 80

  I.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 80
  1.Những thuận lợi và khó khăn của công ty 80
  2.Những định hướng của công ty Xăng dầu B12 80
  II.Các giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính nâng cao
  tình hình tài chính của công ty Xăng dầu B12 83
  1.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 83
  a.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cốđịnh 84
  b.Nâng cao hiệu quả sử dụng vố lưu động 85
  2.Nâng cao khả năng thanh toán 87
  3.Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 90
  4.Tăng cường tài trợ cho quá trình sản xuất kinh doanh 94
  5.Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính 96
  a.Hoàn thiện công tác kế toán, thông tin chính xác kịp thời 96
  b.Hoàn thiện nội dung và quá trình phân tích 98
  III.Một số kiến nghị khác 99
  Kết luận 103


  Xem Thêm: Báo cáo tài chính với việc phântích tình hình tài chính tại công ty Xăng Dầu B12
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tài chính với việc phântích tình hình tài chính tại công ty Xăng Dầu B12 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status