Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207


  LỜI NÓI ĐẦU

  Trải qua hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế đất nước đã có nhiều biến động phức tạp và đạt được không ít những thành tựu phát triển to lớn. Bên cạnh đó thì đời sống xã hội của nhân dân cũng đã có những bước cải tiến rõ rệt, thể hiện ở chỗ người dân Việt Nam không chỉ có cuộc sống no đủ mà họ ngày càng hướng tới thỏa mãn những nhu cầu riêng của cá nhân mình, vì thế mà thị hiếu tiêu dùng của họ ngày càng cao. Nền sản xuất xã hội phải luôn luôn nâng cao để phát triển, cải tiến không ngừng, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng cao nhất, và mẫu mã phù hợp với thời đại mới. Trong thời điểm hiện tại, tình trạng giá cả các loại hàng hóa trong nước tăng rất mạnh, đa số các loại mặt hàng đều có mức giá tăng lên gấp đôi dẫn đến việc không những người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống mà các doanh nghiệp cũng gặp trở ngại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nguyên nhân để dẫn đến việc giá cả tăng đột biến là mức lạm phát tiền tệ quá cao. Chính vì vậy các doanh nghiệp sản xuất với vai trò là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất luôn phấn đấu tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm để giá cả các loại hàng hóa phù hợp với mức tiêu dùng của người tiêu dùng. Để thực hiện tốt mục tiêu đó các doanh nghiệp sản xuất phải luôn chú ý tới công tác kế toán nói chung và cụ thể là công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, tích lũy của doanh nghiệp và góp phần cải thiện từng bước đời sống của người lao động.

  Trong những năm gần đây, ngành xây dựng đã có nhiều đóng góp với việc tham gia thi công xây dựng các công trình nhà ở, các khu công nghiệp, các công trình kỹ thuật, xây dựng hạ tầng cơ sở cho đất nước. Có thể nói xây dựng cơ bản đã tạo ra nhiều công trình kiến trúc, trang bị tài sản cố định, góp phần xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Nhưng cùng với các loại hàng hóa khác, thì giá cả các loại nguyên vật liệu trong xây dựng cũng đã có sự gia tăng rõ rệt, mà chi phí nguyên vật liệu lại chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí thi công các công trình, chưa kể đến chi phí phải trả cho công nhân trực tiếp, chi phí thuê máy .cũng tăng do vậy mà giá thành công trình xây dựng sẽ ngày càng tăng cao cũng đồng nghĩa với việc sẽ khó khăn hơn cho các nhà đầu tư cũng như các chủ thầu hoàn thiện công trình của mình. Mà sản phẩm xây lắp hoàn thành cần đặt tiêu chuẩn chất lượng lên làm mục tiêu chính. Vì vậy mà công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp cần có được sự quan tâm hàng đầu, nó đã giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán nói chung. Căn cứ vào những chi phí bỏ ra và kết quả của quá trình sản xuất, tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư, lao động, tình hình thực hiện giá thành, từ đó có biện pháp giám sát, kiểm tra khoản mục chi phí bất hợp lý, thúc đẩy giám sát chi phí đến mức thấp nhất trên cơ sở hạ giá thành sản phẩm.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Sông Đà 207 em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207“. Khóa luận của em bao gồm những nội dung chính sau :
  Chương 1 : Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Sông Đà 207.
  Chương 3 : Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Sông Đà 207.  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.2.1 Khái niệm 7
  1.2.2 Phân loại giá thành 7
  1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
  1.3 Kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp 9
  1.3.1 Đặc điểm kế toán chi phí SX theo phương pháp kê khai thường xuyên 9
  1.3.1.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 9
  1.3.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10
  1.3.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 11
  1.3.1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 14
  1.3.2 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15
  1.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 16
  1.4.1 Phương pháp giản đơn ( Phương pháp trực tiếp ) 17
  1.4.2 Phương pháp hệ số 18
  1.4.3 Phương pháp tỷ lệ 18
  1.4.4 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 19
  1.4.5 Phương pháp phân bước 20
  1.4.6 Phương pháp đơn đặt hàng 22
  1.4.7 Phương pháp định mức 22
  1.5 Hình thức ghi sổ kế toán chi phí SX trong các doanh nghiệp 23
  1.5.1 Ghi sổ theo hình thức Kế toán Nhật ký – Sổ cái 23
  1.5.2 Ghi sổ theo hình thức Kế toán Nhật ký chung 23
  1.5.3 Ghi sổ theo hình thức Kế toán Chứng từ ghi sổ 23
  1.5.4 Ghi sổ theo hình thức Kế toán Nhật ký - chứng từ 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207 25
  2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Sông Đà 207 25
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 207: 25
  2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty : 26
  2.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : 27
  2.2 Tổ chức công tác kế toán của Công ty 31
  2.2.1 Tìm hiểu bộ máy kế toán của Công ty 31
  2.2.2 Đặc điểm hệ thống vận dụng chứng từ kế toán 34
  2.2.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản và các chính sách kế toán tại Công ty 35
  2.2.4 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 36
  2.2.5 Đặc điểm Báo cáo kế toán mà doanh nghiệp sử dụng 39
  2.3 Thực tế Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Sông Đà 207 40
  2.3.1 Đặc điểm về chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty cổ phần Sông Đà 207 40
  2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty CP Sông Đà 207 41
  2.3.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42
  2.3.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 52
  2.3.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 59
  2.3.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung 63
  2.3.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 66
  2.3.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 68
  2.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 69
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207 72
  3.1 Đánh giá thực trạng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 73
  3.1.1 Những ưu điểm 73
  3.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục 75
  3.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Sông Đà 207 76
  3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán 76
  3.2.2 Kiến nghị về việc quản lý vật tư 77
  3.2.3 Kiến nghị về việc tận dụng phế liệu thu hồi 79
  3.2.4 Kiến nghị về công tác hạch toán chi phí sản xuất 79
  3.2.5 Về việc bảo quản máy móc thi công 81
  3.2.6 Về công tác tính giá thành 81
  KẾT LUẬN 83


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status