Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông


  LỜI NÓI ĐẦU

  Hiện nay thương mại đang được quan tâm như là một trong các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế hiện đại. Sự phát triển ngày càng gia tăng với nhịp độ cao của hoạt động thương mại trong nền kinh tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội lôi cuốn các tổ chức và các nhà kinh doanh tham gia vào những hoạt động kinh doanh thương mại nhằm mục đích kiếm lời và tìm cơ hội thăng tiến trong xã hội.
  Đối với doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong mỗi Công ty kinh doanh vì nhờ đó hàng hoá được chuyển thành tiền, đảm bảo thu hồi vốn, có lãi và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, lúc này doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng : “ Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng”.
  Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình trao đổi hàng hoá và dịch vụ trong đó doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu về hàng hoá và dịch vụ cho người mua đề nhận quyền sở hữu về số tiền mà mình đã bán ra
  Tiêu thụ hàng hoá đồng nghĩa với việc bán hàng hoá ra khỏi doanh nghiệp.
  Tuy nhiên ta không nên hiểu tiêu thụ hàng hoá chỉ đơn thuần là hành vi bán hàng. Thực ra bán hàng chỉ là hành vi cuối cùng nhất biểu hiện cho sự thay đổi về mặt hình thái giá trị cho quá trình tổ chức lưu chuyển hàng hoá. Vì vậy cần hiểu rõ bản chất của tiêu thụ hàng hoá dưới góc độ kinh tế và dưới góc độ kỹ thuật
  Về mặt kinh tế: Bản chất của tiêu thụ hàng hoá là sự thay đổi hình thái giá trị hàng hoá. Qua tiêu thụ, hàng hoá chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và dòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp thương mại được hình thành. Cũng qua hoạt động tiêu thụ hàng hoá, giá trị hàng hoá được thực hiện từng phần hoặc hình thành tuỳ thuộc vào tình hình bản chất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời giá trị của hàng hoá được thừa nhận
  Về mặt kỹ thuật: Tiêu thụ hàng hoá là quá trình kinh tế bao gồm từ việc tổ chức đến việc thực hiện trao đổi mua bán hàng hoá thông qua nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật, các hành vi mua bán cụ thể nhằm thực hiện chức năng và nghiệp vụ của doanh nghiệp. Tiêu thụ hàng hoá thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu của mình cũng như đáp ứng cho các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho xã hội.
  Tiêu thụ hàng hoá có tác dụng nhiều mặt dưới lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng xã hội. Đối với doanh nghiệp, có thực hiện tốt khâu tiêu thụ ,hoàn thành kế hoạch bán hàng thì doanh nghiệp mới có khả năng thu hồi vốn bù đắp được chi phí và đảm bảo hoạt động kinh doanh. Thông qua tiêu thụ thì tính hữu ích của hàng hoá mới được thực hiện, phản ánh sự phù hợp của hàng hoá với người tiêu dùng và cung cấp những hàng hoá cần thiết, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ còn là nghiệp vụ đặc trưng và cơ bản nhất chi phối mọi nghiệp vụ trong các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi các doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở tạo lợi nhuận mà lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
  Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ nói trên và trong quá trình thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây, với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn và phòng kế toán của Công ty em đã đi sâu vào nghiên cứu và thực hiện viết chuyên đề thực tập với đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây

  Mục tiêu của chuyên đề thực tập này là vận dụng lý luận về kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây, từ đó đưa ra những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty.
  Nội dung chuyên đề của em gồm hai phần:
  Phần I: Thực trạng kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây
  Phần II: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây
  .

  Mục lục
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Phần I :THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY 4

  I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 4
  1. Lịch sử hình thành và phát triển: 4
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 5
  3. Đặc điểm hàng hoá và thị trường tiêu thụ hàng hoá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 8
  4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tai Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 9
  5. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 11
  II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 13
  1. Các phương thức tiêu thụ. 13
  2. Kế toán tiêu thụ theo hình thức bán buôn. 13
  3. Kế toán tiêu thụ theo hình thức bán lẻ: 19
  4. Phương thức trao đổi hàng: 22
  5. Phương thức bán hàng đại ký, ký gửi hàng hoá: 25
  6. Tài khoản sử dụng: 31
  III. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 33
  1. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 33
  2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây. 36
  3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ: 40
  Phần II:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ
  KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
  HỮU HẠN ĐÔNG TÂY 51

  I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 51
  1. Về tổ chức kế toán của công ty. 51
  2. Về hoá đơn chứng từ. 52
  3. Về sổ kế toán. 52
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ
  KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY. 53
  Kết luận chung 56


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status