Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình


  Lời Mở Đầu

  Một trong những mục tiêu cơ bản mà Đảng và Nhà n¬ớc đã và đang đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây là đổi mới và tiến dần lên theo định h¬ớng Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất n¬ước.Trong điều kiện đó thì quản lý Kế toán Tài chính được xem nh¬ là tổng hoà các mối quạn hệ, nó không chỉ có nhiệm vụ khai thác nguồn lực kinh tế tài chính, tăng thu nhập mà còn phải sử dụng công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô.
  Là một bộ phận cấu thành của công tác kế toán, kế toán TSCĐ giữ một vai trò không nhỏ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một sản phẩm nói riêng và cảu một doanh nghiệp nói chung.
  Đứng tr¬ước nhu cầu đòi hỏi chung cùng với sự phát triển của đất n-ước, nên trong suốt những năm qua, Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình đã không ngừng phát triển và đổi mới, tích cực tham gia triển khai và thực hiện tốt các dự án, các công trình lớn trong cả n¬ước do bộ giao thông vận tải giao cho. Là một doanh nghiệp cổ phần hoá hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Công ty nhận thức đ¬ược chất l¬ượng cho mỗi sản phẩm xây dựng cũng nh¬ư chất lư¬ợng của các công trình là yếu tố quyết định đến uy tín, sự tồn tại và phát triển của Công ty. Trong đó, một điều kiện tối quan trọng ảnh hư¬ởng tới chất lượng sản phẩm là mức độ hoàn thiện tính đồng bộ và tính hiện đại của dây chuyền công nghệ.
  Vì vậy, việc tập trung đổi mới và hiện đại hoá máy móc, thiết bị và TSCĐ, đặc biệt là TSCĐ hữu hình sẽ giúp Công ty sẽ tạo ra được những sản phẩm bảo đảm về chất lượng cũng nh¬ tiến độ, khối lượng công việc, tiết kiệm chi phí nhân công, từ đó giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nhận thức được vai trò quan trọng của TSCĐ hữu hình đối với toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Còn đối với công tác hạch toán kế toán TSCĐHH thì coi đó là nhiẹm vụ quan trọng nhằm sử dụng, bảo quản và quản lý TSCĐHH một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
  Nhận thức đ¬ược tầm quan trọng của vấn đề trên công với kiến thức mà em đã học ở trư¬ờng Trung học kinh tế kỹ thuật công nghệ Hà Nội và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty, em nghiên cứu chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình”.
  Nội dung gồm ba phần:
  Phần I: Tìm hiểu chung về doanh nghiệp
  Phần II : Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình
  Phần III: Kết luận và một số kiến nghị
  Do thời gian thực tập không nhiều nhận thức bản thân còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong cô giáo, ThS. Hoàng Thị Hồng Lê cùng cán bộ kế toán công ty nhiệt tình giúp đỡ và đóng góp ý kiến để bài viết của em hoàn thiện hơn nữa.
  Em xin chân thành cảm ơn !  MỤC LỤC
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN (CƠ SỞ LÝ LUẬN) VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

  I.Vị trí của TSCĐ và nhiệm vụ hạch toán.
  1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 01
  2. Phân loại TSCĐ .01
  2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện .01
  2.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu .02
  2.3. Phân loại theo tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp: 02
  2.4. Các cách phân loại khác .02
  3. Đánh giá tài sản cố định hữu hình .03
  3.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá 03
  3.2. Đánh giá TSCĐHH theo giá trị còn lại .05
  4. Ph¬ơng pháp khấu hao TSCĐHH .06
  II. Kế toán chi tiết TSCĐHH 07
  - Chứng từ kế toán .07
  +Biên bản giao nhận TSCĐHH 08
  + Biên bản thanh lý TSCĐHH 08
  - Biên bản đánh giá lại TSCĐHH 08
  III. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH .09
  1. Tài khoản kế toán sử dụng .09
  2. Ph¬ơng pháp hạch toán 11
  2.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH 11
  2.1.1.Thủ tục chứng từ .11
  2.1.2. Kế toán tăng TSCĐHH 12
  a. Nhận TSCĐHH được cấp phát, nhận góp liên doanh 12
  b. Nhận TSCĐHH được biếu tặng, viện trợ 12
  c. TSCĐHH tăng do mua sắm .13
  d.Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành bàn giao .14
  2.2. Kế toán giảm TSCĐHH 16
  2.2.1. Thủ tục chứng từ 16
  2.2.2. Kế toán giảm TSCĐHH .16
  a. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nh¬ợng bán 16
  b. Góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH 16
  c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH 18
  IV. Kế toán khấu hao TSCĐHH 20
  1. Tài khoản kế toán sử dụng .20
  2. Nội dung kế toán .20
  V. hạch toán sửa chữa TSCĐHH 22
  1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 22
  2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐHH .22
  a. Sửa chữa theo kế hoạch 22
  b. Sửa chữa bất thường .22
  PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP
  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG- Đ-ỜNG THUỶ
  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
  *Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng- Đ-ờng thuỷ 24
  *Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 26
  2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 32
  * Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .32
  *Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty .34
  II. Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ 36
  * Một số vấn đề về TSCĐHH tại Công ty 36
  * Hạch toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty .49
  a. Hạch toán tăng TSCĐHH 40
  b. Hạch toán giảm TSCĐHH .47
  * Kế toán khấu hao TSCĐHH .51
  * Hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Thiết kế GTVT .53
  PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG - ЬỜNG THUỶ
  I. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .55
  * Những ¬u điểm .55
  * Nh¬ợc điểm 57
  II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .58


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status