Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh


  Lời mở đầu
  Chương I
  Lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất


  I. Những vấn đề chung về kế toánthành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
  1. Thành phẩm - ý nghĩa và yêu cầu quản lý thành phẩm
  1.1. Thành phẩm - ý nghĩa của thành phẩm

  2. Tiêu thụ thành phẩm - ý nghĩa và yêu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm

  2.1. Tiêu thụ thành phẩm - ý nghĩa tiêu thụ thành phẩm
  2.2. Đặc điểm qúa trình tiêu thụ sản phẩm
  2.3. Yêu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm
  3. Xác định kết quả tiêu thụ.
  4. Nhiệm vụ của kế toánthành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

  II. Kế toánthành phẩm
  2. Tính giá thành phẩm

  2.1. Tính giá thành phẩm theo giá thực tế
  2.2. Tính giá thành phẩm theo giá hạch toán.
  3. Chứng từ sử dụng.

  4. Kế toán chi tiết thành phẩm

  4.1. Phương pháp thẻ song song
  4.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  4.3. Phương pháp sổ số dư

  5. Kế toán tổng hợp thành phẩm
  5.1. Kế toántổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKTX
  5.2. Kế toántổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKĐK
  III. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
  1. Các phương thức tiêu thụ và nhiệm vụ của kế toántiêu thụ thành phẩm
  1.1. Các phương thức tiêu thụ

  1.2. Nhiệm vụ của kế toántiêu thụ thành
  2. Kế toándoanh thu bán hàng

  * Kế toántổng hợp doanh thu bán hàng
  2.1. Tài khoản sử dụng
  2.2. Kế toándoanh thu trong doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ

  2.3. Kế toándoanh thu bán hàng trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc với các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế xuất khẩu
  3. Kế toán các nghiệp vụ giảm doanh thu bán hàng
  3.1. Kế toángiảm giá hàng bán
  3.2. Kế toánhàng bán bị trả lại

  4. Kế toánchiết khấu bán hàng (chiết khấu thanh toán)
  5. Kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp
  5.1. Kế toán thuế GTGT
  5.2. Kế toánthuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu
  IV. Kế toánxác định kết quả tiêu thụ
  1. Kế toánchi phí bán hàng
  2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
  3. Kế toánxác định kết quả tiêu thụ
  4. Kế toándự phòng, giảm giá hàng tồn kho, phải thu khó đòi
  4.1. Kế toándự phòng phải thu khó đòi
  4.2. Kế toándự phòng giảm giá hàng tồn kho
  V. Hệ thống sổ kế toán sử dụng để kế toánthành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
  1. Hệ thống sổ kế toán chi tiết
  2. Hệ thống sổ kế toán tổng hợp
  Chương II
  thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành Phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
  tại công ty sứ thanh trì
  i. giới thiệu chung về công ty sứ thanh trì
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  2. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm
  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
  4. Đặc điểm tổ chức quản lý công ty
  II. Thực trạng kế toán thành phẩm tại công ty sứ thanh trì
  1. Đặc điểm thành phẩm của công ty
  2. Tình hình quản lý thành phẩm
  3. Tính giá thành phẩm
  4. Kế toánchi tiết thành phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì
  4.1. Thủ tục luân chuyển chứng từ tại Công ty
  4.2. Kế toánchi tiết thành phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì
  5. Kế toántổng hợp thành phẩm
  II. Kế toántiêu thụ thành phẩm tại Công ty sứ Thanh Trì
  1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và tài khoản kế toán sử dụng
  2. Kế toán giá vốn thành phẩm xác định là tiêu thụ
  3. Kế toán doanh thu bán hàng
  4. Kế toáncác khoản làm giảm doanh thu
  5. Kế toáncác khoản phải thu của khách hàng ở Công ty Sứ Thanh Trì
  6. Kế toánthuế giá trị gia tăng
  7. Kế toánchi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tại Công ty Sứ Thanh Trì
  8. Kế toánxác định kết quả tiêu thụ

  Chương III
  Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ Thanh Trì

  I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ Thanh Trì
  1. Đánh giá khái quát
  2. Những tồn tại chủ yếu trong kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Sứ Thanh Trì
  II. phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toánthành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ Thanh Trì .
  1. Phương hướng hoàn thiện

  2. Biện pháp hoàn thiện

  Kết luận


  1. Yêu cầu của kế toánthành phẩm


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Sứ Thanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status