Đề tài: Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Cơ khí Thiên Hoà An


LỜI MỞ ĐẦU

Thực tiễn trong 10 năm đổi mới kinh tế, nhất là trong 5 năm vừa qua nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế, điều này một lần nữa khẳng định con đường mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn. Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế với nội dung: chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước diễn ra dù có nhiều khó khăn, nhưng rốt cuộc đang hình thành một diện mạo mới cho nền kinh tế. Nước ta đang trong tiến trình hội nhập và phát triển, mở cửa giao lưu với thế giới, học hỏi những tiến bộ của họ, hợp tác với họ để phát triển kinh tế của mình. Đồng thời chúng ta cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh của các cường quốc về kinh tế. Nền kinh tế thị trường có tác dụng to lớn thúc đẩy sự phát triển của sản xuất, kích thích tiêu dùng, đời sống của người dân được cải thiện, bộ mặt của đất nước được thay đổi đáng kể. Trước những biến đổi lớn lao đó Việt Nam dần ổn định và đang đứng trước một thời cơ mới, một bước ngoặt mới có thể đưa Việt Nam tiến lên sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới
Cơ chế thị trường đã mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vượt qua . Trong điều kiện mới đó mỗi doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh và phấn đấu có lợi nhuận, để làm được điều đó doanh nghiệp cần phải có những nỗ lực để quản lý tốt nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Cơ khí Thiên Hoà An cũng không ngoài xu hướng đó


Xem Thêm: Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Cơ khí Thiên Hoà An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Cơ khí Thiên Hoà An sẽ giúp ích cho bạn.