Đề tài: Tổ chức công tác kế toán TTTP, Hàng hóa tại CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (ELCOM)


LỜI NÓI ĐẦU

Để đáp ứng nhu cầu học đi đôi với hành ,điều đó có nghĩa là lý thuyết phải luôn được gắn liền với thực tế . Sau hai năm học tập tại nhà trường Trung Học Kinh Tế Hà Tây, chúng em đã được các thầy cô trang bị đầy đủ kiến thức.

Để kiểm nghiệm những lý luận đó thì mỗi học sinh phải xuống cơ sở để củng cố về mặt lý thuyết. Khi kết thúc đợt thực tập, mỗi học sinh phải tự viết cho mình một bản báo cáo đánh giá kết quả của mình trong thời gian đi thực tập. Báo cáo thu nhận được từ thực tế giúp cho nhà trường đánh giá và xem xét kết quả rèn luyện của học sinh tại cơ sở.

Do thời gian thực tập còn hạn chế, kinh nghiệm viết báo cáo chưa được tốt, mặc dù đã được phòng tài vụ và thầy giáo Vương Anh Tuấn hướng dẫn tận tình nhưng bản báo cáo của em vẫn còn nhiều thiếu sót. Song dù thế nào đi chăng nữa thì nó không thể thiếu những phần sau đây:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY.

PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY.

PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán TTTP, Hàng hóa tại Công ty đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán TTTP, Hàng hóa tại Công ty đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông ( sẽ giúp ích cho bạn.