Đề tài: Hạch toán kế toán vật liệu tại Cty TNHH, xây dựng công trình Bảo Yến- Hà- Hà Nội


Lời mở đầu

Sản xuất kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển về kinh tế của một xã hội, bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải sản xuất kinh doanh. Sản xuất vật chất là quá trình con ngời sử dụng công cụ lao động, lực lưng lao động để tác động vào các vật thể dạng vật chất của tự nhiên để tạo ra hàng hoá cho con người sử dụng, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khách quan của con ngời muốn tồn tại duy trì sự sống.

Hầu hết nền kinh tế các nước trên thế giới là nền kinh tế thị
trường tự do. Ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước. Để đáp ứng đòi hỏi của kinh tế thị trường, yêu cầu đặt ra cho các nhà sản xuất là phải có những phương pháp giảm tối thiểu chi phí để giảm giá bán mà vẫn giữ đợc chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên trường.

Chi phí lớn nhất trong sản xuất kinh doanh là chi phí nguyên vật liệu . Vì vậy, muốn đạt được mục tiêu các doanh nghiệp phải tổ chức quản trị tốt để tiết kiệm nguyên vật liệu , hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán kế toán là công cụ quản lý kinh tế tài chính , đảm nhiệm việc cung cấp thông tin kinh tế đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các nhà quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác sự tham gia của ba yếu tố cơ bản: Đối tượng lao động, sức lao động. Hạch toán chi phí sản xuất là bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán ,trong đó việc hạch toán vật liệu đòi hỏi phải chính xác, khoa học, có phương pháp hợp lý để vật liệu được sử dụng một cách triệt để, có hiệu quả, đem lại lợi ích cao nhất. Đồng thời phản ánh cho người quản lý những ý kiến phương pháp tốt nhất để giảm được chi phí nguyên vật liệu , hạ giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Vì vậy việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu . Vì những lý do như vậy nên qua thời gian nghiên cứu công tác hạch toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Bảo Yến Hà Nội, em đã chọn cho mình đề tài:Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn, xây dựng công trình Bảo Yến- Hà- Hà Nội làm đề tài cho báo cáo tốt nghiệp của mình.


Xem Thêm: Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty TNHH, xây dựng công trình Bảo Yến- Hà- Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty TNHH, xây dựng công trình Bảo Yến- Hà- Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.