Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cty TM và XNK Tổng hợp Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay có nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và cạnh tranh với nhau trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật. Trong sự cạnh tranh đầy khốc liệt đó, các doanh nghiệp phải có những chiến lược, tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý để khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình. Tổ chức khâu tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, được coi là vấn đề cốt yếu trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp .

Tiêu thụ là quá trình tổng hợp của các phương thức bán hàng và kết quả bán hàng, nó đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là phương tiện để đạt kết quả, kết quả là mục đích của bán hàng, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên một quá trình kinh doanh thương mại. Để phản ánh hoạt động kinh doanh trên, kế toán đóng một vai trò tương đối quan trọng.

Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung cũng như ở Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội nói riêng và tổ chức khoa học hợp lý công tác kế toán bán hàng, kế toán sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính nhằm thu thập tổng hợp các thông tin tài chính và xử lý thông tin thật hữu ích cho những quyết định đúng đắn. Trình bày các nhiệm vụ kế toán phát sinh trong quá trình luân chuyển hàng hoá, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn, kết quả kinh doanh thương mại giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có quyết định nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả tốt.

Qua quá trình tìm hiểu tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, với vốn kiến thức lý luận được trang bị ở trường cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của GS.TS Nguyễn Võ Ngoạn và các cán bộ kế toán phòng Kế toán- Tài vụ Công ty, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội ”.

Nội dung của đề tài gồm 3 phần chính:
I. Giới thiệu chung về Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.
II. Cơ cấu, hình thức tổ chức và bộ máy kế toán của Công ty .
III. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại và xuất nhập k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại và xuất nhập k sẽ giúp ích cho bạn.