Mở đầu
Hiện nay, thế giới đang rung hồi chuông báo động về thực trạng ô nhiễm
môi trường toàn cầu.
Nằm trong bối cảnh chung của thế giới, môi trường Việt Nam cũng đang
xuống cấp cục bộ. Nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường là do
nguồn nước thải, khí thải, của các khu công nghiệp, khu chế xuất, Các
nguồn nước thải này đều chứa nhiều ion kim loại nặng như: Cu(II), Mn(II),
Pb(II), nhưng trước khi đưa ra ngoài môi trường hầu hết chưa được xử lý
hoặc xử lý sơ bộ, do vậy đã gây ô nhiễm mô i trường, đặc biệt là môi trường
nước.
Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách loại các ion kim loại
nặng khỏ i mô i trường nước, như: phương pháp hóa lý (phương pháp hấp phụ,
phương pháp trao đổi ion, ), phương pháp sinh học, phương pháp hóa
học, Trong đó, phương pháp hấp phụ được áp dụng rộng rãi và cho kết quả
rất khả thi [12]. Một trong những vật liệu sử dụng để hấp phụ kim loại đang
được nhiều người quan tâm là các phụ phẩm nông nghiệp, như: vỏ trấu, bã
mía, lõi ngô, .[15] [17] [19]. Hướng nghiên cứu này có nhiều ưu đ iểm là sử
dụng nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, không làm nguồn nước bị ô nhiễm thêm.
Mặt khác
việc chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) nhằm
n .
Do đó, chúng tô i chọn đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion
kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi
trường
”.
MỤC LỤC
Mục lục
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
Mở đầu 1
Chương 1: TỔNG QUAN 3
1.1 Giới thiệu về phương pháp hấp phụ 3
1.1.1. Các khái niệm . 3
1.1.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ . 5
1.1.2.1. Mô hình động học hấp phụ 5
1.1.2.2. Các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt 6
1.2. Giới thiệu về VLHP vỏ lạc 9
1.2.1. Năng suất và sản lượng lạc 9
1.2.2. Thành phần chính của vỏ lạc 10
1.2.3. Một số hướng nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp
làm VLHP . 11
1.3. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử . 12
1.3.1. Sự xuất hiện phổ hấp thụ nguyên tử . 12
1.3.2. Cường độ của vạch phổ hấp thụ nguyên tử 13
1.4. Sơ lược về một số kim loại nặng 14
1.4.1. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng 14
1.4.2. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và
môi trường 15
1.4.3. , crom,
đồng, mangan, niken và chì 15
1.4.3.1. Tính chất độc hại của cadimi . 15
1.4.3.2. Tính chất độc hại của crom 16
1.4.3.3. Tính chất độc hại của đồng 16
1.4.3.4. Tính chất độc hại của mangan 17
1.4.3.5. Tính chất độc hại của niken . 17
1.4.3.6. Tính chất độc hại của chì . 18
1.4.4. Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải chứa ion kim loại
nặng 18
Chương 2: THỰC NGHIỆM . 20
2.1. Thiết bị và hóa chất . 20
2.1.1. Thiết bị . 20
2.1.2. Hóa chất . 20
2.2. Chế tạo VLHP từ nguyên liệu vỏ lạc . 21
2.2.1. Quy trình chế tạo VLHP từ nguyên liệu vỏ lạc 21
2.2.2. Kết quả khảo sát một số đặc điểm bề mặt của VLHP 21
2.3. Khảo sát khả năng hấp phụ các ion kim loại trên VLHP . 23
2.3.1. Dựng đường chuẩn xác định nồng độ ion kim loại Cd, Cr,
Cu, Mn, Ni và Pb theo phương pháp hấp thụ nguyên tử . 23
2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của
VLHP đối với Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Mn(II), Ni(II) và Pb(II) 26
2.3.3. Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ của VLHP đối với
Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Mn(II), Ni(II) và Pb(II) 31
2.3.4. Khảo sát dung lượng hấp phụ cực đại của VLHP đối với
Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Mn(II), Ni(II) và Pb(II) 34
2.4. Xử lý thử một mẫu nước thải chứa ion Ni(II) của nhà máy
quốc phòng bằng phương pháp hấp phụ trên VLHP chế tạo từ vỏ lạc 40
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
[charge=450]http://up.4share.vn/f/63525a5752505554/LV_08_SP_HH_NTD.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trường sẽ giúp ích cho bạn.