Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất NVL tại Cty xây dựng Sông Đà II


Lời nói đầu

Chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với cơ chế quản lý kinh tế theo phương thức hạch toán kinh doanh. Để có thể bảo toàn và phát triển được vốn, đảm bảo cho sự phát triển sản xuất kinh doanh tất cả các đơn vị đều phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ lúc đầu tư vốn kinh doanh đến khi thu hồi vốn. Chính vì thế công tác kế toán trong doanh nghiệp đống một vai trò rất quan trọng trong việc tính toán, phản ánh cung cấp số liệu, thông tin kinh tế một cách chính xác công bằng, kịp thời giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được tình hình kết quả sản xuất của doanh nghiệp tự đó đưa ra phương hướng quản lý có hiệu quả hơn. trong sản xuất nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng thì nguyên vật liệu (NVL) là yếu tố cơ bản và chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự biến động về NVL có ảnh hưởng lớn đến việc giảm chi phí , hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Do đó quản lý tốt NVL cũng là một yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức hạch toán và quản lý chung của đơn vị để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Với mong muốn được góp phần hoàn thiện về công tác kế toán nói chung trong đó có công tác kế toán NVL nói riêng em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất NVL tại công ty xây dựng Sông Đà II”. Một đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng cơ bản đang có uy tín trong lĩnh vực xây dựng cầu cảng, các công trình giao thông dân dụng trên thị trường hiện nay.

Kết cấu đề tài gồm 3 phần :
Phần I : Những lý luận chung về công tác kế toán nhập, xuất NVL.
Phần II: Thực tiễn công tác kế toán nhập, xuất NVL tại công ty xây dựng Sông Đà II.
Phần III: Một số nhận xét và giải pháp hoàn thiện.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất NVL tại công ty xây dựng Sông Đà II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất NVL tại công ty xây dựng Sông Đà II sẽ giúp ích cho bạn.