Đề tài: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng


Mục lục


Lời mở đầu

Phần 1: Cơ sở lý luận tổ chức hach toán tiêu thu thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm:I. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM:

1. Một số khái niệm và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm
2. Đối với các doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ

II. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ:

1. Hạch toán chi phí bán hàng:
2. Hạch toán chi phí quản lý:
3. Hạch toán kết quả tiêu thụ:

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG:


Phần 2: Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và kế toán xác định kết quả bán hàng

2.1. Hạch toán doanh thu nhận trước:
2.2. Hạch toán doanh thu được trợ cấp, trợ giá:
2.3. Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm ở các đơn vị sản xuất vốn:
2.4. Hạch toán hàng bán bị trả lại:
2.5. Hạch toán hàng bán cho khách hàng mua trả góp:


Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.