Đề tài: Hoàn thiện kế toán NVL tại Cty Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.Ltd-


LỜI MỞ ĐẦU

Từ đại hội lần thứ VI, Đảng ta đã xác định con đường của đất nước phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Phát triển kinh tế thị trường là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp kể cả trong nước và ngoài nước. Đối với các doanh nghiệp , để có thể đứng vững trên thị trường cần phải thường xuyên có biện pháp nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm. Đó là mục tiêu mà bất kì doanh nghiệp nào cũng quan tâm và thực hiện
Nguyên vật liệu là một trong 3 yếu tố chính của quá trình sản xuất, là thành phần chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giá thành sản phẩm .Vì thế, để thực hiện nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm thì nhất thiết phải quan tâm đến kế toán nguyên vật liệu . Kế toán tốt nguyên vật liệu là quản lí tốt quá trình mua nguyên vật liệu , tồn kho và xuất kho nguyên vật liệu đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng và chất lượng cho quản lí. Vì thế, kế toán nguyên vật liệu là hết sức quan trọng nhất là trong các doanh nghiệp sản xuất.

Công ty Hợp doanh Hợp doanh Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.Ltd là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ,truyền hình. Chức năng chính của công ty là sản xuất các thiết bị phục vụ cho ngành viễn thông và truyền hình. Là một doanh nghiệp sản xuất nên việc hạch toán nguyên vật liệu đối với công ty là hết sức quan trọng.

Trong quá trình thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ của các nhân viên phòng kế toán cũng như các phòng ban khác, em đã có cơ hội đi sâu tìm hiểu hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động kế toán của công ty. Đặc biệt là phần hành kế toán nguyên vật liệu .Vì thế em đã chọn đề tài " Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.Ltd- " để nghiên cứu. Em hi vọng rằng luận văn thực tập sẽ đóng góp một phần nhỏ để hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty nói riêng và hạch toán nguyên vật liệu nói chung.

Luận văn gồm 3 chương như sau:
Chương I : Lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Chương II : Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.Ltd
Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.LtdXem Thêm: Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.Ltd-
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty Hợp doanh Vitranet Co.Ltd và C- able. Co.Ltd- sẽ giúp ích cho bạn.