Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm


  Đề tài: Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm (72 trang)  MỤC LỤC​

  Chương I Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

  I. Vai trò của tín dụng ngân hàng

  1.Tín dụng ngân hàng:

  1.1.Khái niệm:

  1.2.Đặc điểm của tín dụng ngân hàng:

  2. Vai trò của tín dụng ngân hàng:

  2.1. Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế:

  2.2. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất:

  2.3 Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn:

  2.4 Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán tài chính trong các doanh nghiệp:

  2.5 Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế đối với nước ngoài:

  II. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán:

  1.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng:

  1.1Vai trò của kế toán ngân hàng nói chung:

  1.2 Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng nói chung:

  2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay:

  2.1. Vai trò của kế toán cho vay:

  2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay:

  III. Các phương thức cho vay:

  1. Cho vay từng lần:

  2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng:

  3.Cho vay theo dự án đầu tư:

  4. Phương thức cho vay hợp vốn:

  5. Phương thức cho vay trả góp:

  6. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng:

  7. Phương thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng:

  8. Phương thức cho vay khác:

  8.1 Cho vay ưu đãi và cho vay đầu tư xây dựng theo kế hoạch nhà nước:

  8.2 Cho vay uỷ thác đầu tư:

  IV. Nội dung nghiệp vụ kế toán cho vay:

  1.Chứng từ kế toán cho vay:

  2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay:

  3. Quy trình kế toán các phương thức cho vay:

  3.1 Kế toán phương thức cho vay từng lần:

  3.2 Kế toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng:

  3.3 Kế toán phương thức cho vay chiết khấu:

  Có: - TK tiền mặt tại quỹ

  Chương II Thực trạng về tình hình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển gia lâm .

  I ) Một số tác động của tình hình kinh tế - xã hội huyện Gia lâm đối với chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển gia lâm.

  1) Thuận lợi .

  2 ) Khó khăn .

  II ) Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển gia lâm .

  1) Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm .

  2) Cơ cấu tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm .

  2.1) Về tổ chức

  2.2) Về hạch toán :

  2.3) Về nguồn vốn

  2.4) Về chức năng , nhiệm vụ :

  2.5) Về nghiệp vụ huy dộng vốn :

  2.6) Về nghiệp vụ sử dụng vốn :

  3) Tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm trong những năm gần đây .

  3.1) Công tác huy động vốn .

  3.2) Công tác sử dụng vốn .

  3.3) Công tác kế toán , thanh toán và kho quỹ .

  3.4 ) Hoạt động dịch vụ của ngân hàng .

  III:TìNH HìNH THựC HIệN NGHIệP Vụ Kế TOáN CHO VAY TạI CHI NHáNH NGÂN HàNG ĐầU TƯ Và PHáT TRIểN GIA LÂM

  1. Quy định và quy trình cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm .

  1.1. Quy định về cho vay .

  1.2. Hồ sơ chứng từ kế toán cho vay:

  2. Kỹ thuật nghiệp vụ kế toán cho vay:

  2.1 Kế toán giai đoạn cho vay:

  2.2 Theo dõi thời hạn để thu nợ, thu lãi:

  2.3 Vấn đề trả nợ trước hạn:

  2.4 Tin học hoá kế toán cho vay:

  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Gia lâm

  I.KIến NGHị CHUNG

  1.Về phía nhà nước

  II. Những giải pháp cụ thể:

  1. Về việc xử lý thu hồi nợ:

  2.Về việc xử lý nợ quá hạn .

  3. Xử lý lãi chưa thu .

  4.Hoàn thiện chương trình tin học hoá trong kế toán cho vay:

  5. Nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ kế toán:

  kết luận


  Xem Thêm: Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status