Đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty XNK dệt may- VINATE


LỜI NÓI ĐẦU
Trong điều kiện hiện nay thì cạnh tranh là hiện tượng tất yếu điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn nhậy bén trong hoạt động kinh doanh được thể hiện rõ nhất trong công tác tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. Tại doanh nghiệp thương mại thì việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ hàng hóa, có chiến lược tiêu thụ thích hợp sẽ cho phép doanh nghiệp chủ động, thích ứng với môi trường kinh doanh quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể phát triển và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại công ty XNK dệt may- VINATEX em thấy được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết qủa tiêu thụ của doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp thương mại. Chính vì vậy hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hết sức cần thiết. Việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ và kế toán tiêu thụ là nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp.

Như vậy ta có thể thấy rằng, công tác hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ có được tổ chức hợp lý hay không là một trong những điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Với những nhận thức về tầm quan trọng của tổ chức hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ, sau khi được trang bị những kiến thức lý luận ở nhà trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty XNK dệt may-VINATEX, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty XNK dệt may- VINATEX)” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ những nguyên tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hành hoá giúp Công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán tiêu thụ.

Khóa luận gồm 3 phần:

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại

Chương II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty VINATEX

Chương III: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty VINATEX


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty xuất nhập khẩu dệt may- VINAT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty xuất nhập khẩu dệt may- VINAT sẽ giúp ích cho bạn.