Đề tài: Một số ý kiến về hạch toán tiêu thụ sản phẩm


MỤC LỤC

Phần một. Sự cần thiết của việc hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm 1

Phần hai. Những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ thành phẩm 2
2.1. Một số khái niệm, nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm và nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng ở doanh nghiệp sản xuất 2
2.1.1 Một số khái niệm . 2
2.1.2. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phầm 3
2.1.3. Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng 3
2.2. Tài khoản sử dụng và nội dung hạch toán tiêu thụ thành phẩm 5
2.2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ .

5
2.2.1.1. Tài khoản sử dụng 5
2.2.1.2. Một số hình thức tiêu thụ . 7
a. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp 7
b. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng . 9
c. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 10
d. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp 13
e. Một số hình thức tiêu thụ khác 14
2.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp hoặc đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế nhập khẩu. 18
2.2.2.1. Nguyên tắc chung 18
2.2.2.2. Phương pháp hạch toán 18
2.2.3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ . 19
2.2.3.1. Tài khoản sử dụng . 19
2.2.3.2. Phương pháp hạch toán . 19
2.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 21
2.2.4.1. Khái niệm 21
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng . 21
2.2.4.3. Nội dung tổ chức hạch toán CFBH và CPQLDN được trình bày trên sơ đồ ở trang sau . 22
2.2.5 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 23
2.3. Tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ 24
2.3.1. Các chứng từ thường được sử dụng trong quá trình tiêu thụ làm căn cứ cho ghi sổ kế toán . 24
2.3.2. Các sổ kế toán chuyên dùng . 24

Phần ba. Một số ý kiến về hạch toán tiêu thụ thành phầm 27
1. Đối với cơ chế quản lý doanh thu và chi phí 27
2. Đối với những trường hợp giảm giá hàng bán 27
3. Về hàng bán đại lý, ký gửi . 28
4. Về xuất hàng cho chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp ở tỉnh khác 28
5. Về tài khoản sử dụng 28

Kết luận 30


Xem Thêm: Một số ý kiến về hạch toán tiêu thụ sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến về hạch toán tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.