Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTI. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
  1.1. Khái niệm chi phí sản xuất .
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất .
  2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  2.1 Khái niệm giá thành
  2.2 Bản chất của giá thành .
  2.3 Chức năng của giá thành sản phẩm
  2.4 Phân loại giá thành
  2.5. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm .
  3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CPSX .
  1. Đối tượng
  2. Phương pháp hạch toán CPSX
  2.1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
  2.3. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung
  2.4. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả .
  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm .
  2. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính
  giá thành
  3. Các phương pháp tính giá thành .
  3.1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn)
  3.2. Phương pháp phân bước .
  3.3. Phương pháp loại trừ CPSX sản phẩm phụ
  3.4. Phương pháp hệ số .
  3.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
  3.6. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp định mức
  IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
  DỞ DANG CUỐI KỲ .
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất .
  1.1. Tài khoản sử dụng
  1.2. Phương pháp hạch toán
  2. Đánh giá kiểm kê sản phẩm dở dang cuối kỳ
  2.1. Sản phẩm dở dang
  2.2. Phương pháp xác định sản phẩm dở dang
  PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNGA. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .
  1. Quá trình hình thành .
  2. Quá trình phát triển công ty
  II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
  QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY .
  1. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty .
  2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty .
  III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY .
  1. Tổ chức bộ máy kế toán
  2. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi sổ
  B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN
  ĐÀ NẴNG.
  I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT .
  1. Đối tượng hạch chi phí sản xuất .
  2. Nội dung chi phí sản xuất tại Công ty .
  3. Quá trình tập hợp chi phí sản xuấttại Công ty .
  3.1. Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp .
  3.2. Chi phí nhân công trực tiếp .
  3.3 . Chi phí sản xuất chung
  II.TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN
  PHẨM DỠ DANG
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất .
  2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dỡ dang
  III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Đối tượng tính giá thành
  2. Phương pháp tính giá thành .
  PHẦN III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.​ I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG .
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY .
  1.Tính chi phí nguyên liệu trực tiếp .
  2. Chi phí nhân công trực tiếp .
  3. Chi phí sản xuất chung .
  3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng .
  3.2. Chi phí công cụ dụng cụ .
  3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ .
  3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
  3.5. Chi phí bằng tiền khác
  3.6. Chi phí vật liệu (vật tư) bao bì .
  4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  4.1 . Tổng hợp chi phí sản xuất .
  4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang .
  5. Tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm .
  5.1. Tiết kiệm chi phí sản xuất .
  5.2 .Đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất
  5.3. Tiết kiệm chi phí nguyên liệu
  Kết Luận  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status