Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP


I. Khái niệm, đặc điểm của NVL

1. Khái niệm nguyên vật liệu

2. Đặc điểm của NVL

II. Yêu cầu quản lý và nhiêm vụ của kế toán NVL

1. Yêu cầu quản lý NVL

2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật kiệu

III. Phân loại và đánh giá NVL

1. Phân loại NVL

2. Đánh giá nguyên vật liệu

IV. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu

V. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên

1. Khái niệm phương pháp kê khai thường xuyên

2. Tài khoản sử dụng

3. Phương pháp kế toán ( Phụ lục 04 )

VII. Kế toán các nghiệp vụ kiểm kê và đánh giá lại NVL

1. Kế toán các nghiệp vụ về kiểm kê NVL

2. Kế toán đánh giá lại NVLCHƯƠNG II: THỰC TẾ KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I


I. Tổng quan về Công ty Cổ phần vận tải Thủy I

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP vận tải thủy I

2. Chức năng của CT CP vận tải thủy I

3. Tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh một số năm

4. Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty CPVT Thủy I

5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Cổ phần vận tải Thủy I

II. Kế toán NVL tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I

1. Phân loại tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I

2. Đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I

3. Phương pháp kế toán chi tiết NVL tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I

4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất NVL tại Công ty Cổ phần vận tải thủy I

5. Kiểm kê vật tư cuối kỳ tại kho


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

I. Đánh giá chung về công tác NVL tại Công ty Cổ phần vận tải thủy I

II. Những ưu điểm mà Công ty Cổ phần vận tải thủy đã đạt được

1. Về bộ máy kế toán

2. Về công tác thu mua, sử dụng, phân loại và bảo quản nguyên vật liệu

3. Về công tác hạch toán nguyên vật liệu

III. Một số tồn tại và ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận tải thủy I

1. Tồn tại

2. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận tải thủy I

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy I sẽ giúp ích cho bạn.