Đề tài: kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá (các nghiệp vụ) (188 trang)


Lời mở đầu​


Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh.

Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẽ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp nên công tác kế toán cũng trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay không tốt đèu ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.

Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Qua 1 thời gian tìm hiểu thực tế tình hình công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH TIÊN SƠN và việc kết hợp những vấn đề lí luận cơ bản về quá trình hạch toán của doanh nghiệp cùng sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Ngọc Lan ,các cô, chú, anh, chị trong công ty đã hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo này

Báo cáo của em gồm 3 phần :

Phần I : Giới thiệu chung về công ty TNHH TIÊN SƠN

Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH TIÊN SƠN (gồm 10chương chi tiết)

Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp


Xem Thêm: kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá (các nghiệp vụ)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá (các nghiệp vụ) sẽ giúp ích cho bạn.