Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Sông Đà - Sotraco


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU


1.1 Khái quát chung về kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Đặc điểm kinh doanh xuất nhập khẩu

1.1.3 Các phương thức xuất nhập khẩu

1.1.4 Vai trò hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường và sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp

1.1.4.1 Vai trò của hoạt động XNK trong nền kinh tế thị trường

1.1.4.2 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán hoạt động kinh doanh XNK trong doanh nghiệp

1.2 Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

1.2.1 Nhiệm vụ của kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá

1.2.2 Yêu cầu và nguyên tắc kế toán trong hoạt động kinh doanh XNK hàng hóa

1.2.2.1 Yêu cầu và nguyên tắc đối với kế toán trong hoạt động kinh doanh XNK nói chung

1.2.2.2 Nguyên tắc kế toán đối với các nghiệp vụ kinh doanh có gốc ngoại tệ

1.2.3 Các tài khoản và chứng từ sử dụng

1.2.4 Phương pháp kế toán quá trình XNK hàng hoá

1.2.4.1 Kế toán quá trình Nhập khẩu

1.2.4.2 Kế toán quá trình Xuất khẩuCHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ


2.1 Khái quát chung về công ty CP Thương mại và Vận tải Sông Đà

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty

2.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong các năm 2007, 2008 và 2009

2.1.3.1 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

2.1.4.2 Một số đặc điểm chủ yếu về công tác kế toán tại công ty

2.2 Thực trạng kế toán XNK vật tư, thiết bị tại công ty CP Thương mại và Vận tải Sông Đà

2.2.1 Đặc điểm hoạt động XNK vật tư, thiết bị của công ty

2.2.2 Phương pháp kế toán sử dụng

2.2.3 Quy trình kế toán quá trình XNK vật tư, thiết bị tại công ty

2.2.3.1 Kế toán quá trình Nhập khẩu trực tiếp

2.2.3.2 Kế toán quá trình Xuất khẩu trực tiếp

2.3 Đánh giá thực trạng kế toán XNK vật tư, thiết bị tại công ty CP Thương mại và Vận tải Sông Đà

2.3.1 Ưu điểm

2.3.2 Tồn tại


CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ

3.1 Phương hướng hoạt động xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị của công ty

3.1.1 Phương hướng chung

3.1.2 Những phương hướng cụ thể

3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán XNK vật tư, thiết bị tại công ty CP Thương mại và Vận tải Sông Đà

3.2.1 Hoàn thiện TK kế toán sử dụng

3.2.2 Hoàn thiện quá trình kế toán

3.2.3 Ứng dụng công tác kế toán quản trị trong kinh doanh XNK

3.2.4 Hoàn thiện hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán

3.2.5 Phát triển đội ngũ nhân viên kế toán

3.3 Kiến nghị về các điều kiện để thực hiện giải pháp

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước

3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính

3.3.2 Về phía Công ty

3.3.3 Về phía phòng Tài chính - Kế toán của công ty CP Thương mại và Vận tải Sông Đà

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Sôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị tại Công ty CP Thương mại và Vận tải Sôn sẽ giúp ích cho bạn.