Đề tài: Thực trạng kế toán NVL ở các Doanh nghiệp kinh doanh & Một số ý kiến đề xuất


LỜI NÓI ĐẦU

Kế toán nguyên vật liệu là một phần của công tác kế toán nhằm thông tin, phản ánh tình hình mua sắm yếu tố đầu vào, đó là nguyên vật liệu của quá trình sản xuất, cũng như quá trình xuất kho sử dụng nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác này cung cấp một trong những tài liệu cho doanh nghiệp để trên cơ sở đó xác định được giá thành sản phẩm, dịch vụ - là một chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp . Vì vậy công tác kế toán hoạch toán xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ từ đó xác định được giá bán hợp lý, mặt khác giúp cho doanh nghiệp quản lý có hiệu quả hơn loại yếu tố đầu vào này.

Trong hoàn cảnh hiện nay, khi có những sự thay đổi trong nền kinh tế đặc biệt khi luật thuế GTGT mới được áp dụng từ ngày 01/01/1999 thay đổi cách tính thuế, thu thuế của Nhà nước, từ đó ảnh hưởng đến việc tính giá thành thực tế nguyên vật liệu nhập kho cũng như ảnh hưởng công tác hoạch toán nguyên vật liệu thì việc hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ nhập - xuất kho nguyên vật liệu sao cho phù hợp với điều kiện mới, phù hợp với chính sách mới của Nhà nước, của Bộ Tài chính cũng như phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp là việc làm cần thiết.

Xuất phát từ đó, chuyên đề này được viết nhằm mục đích góp phần làm hiểu thêm công tác kế toán nguyên vật liệu cũng như thực trạng của công tác này tại các doanh nghiệp để từ đó thấy được những mặt tồn tại, đề xuất ý kiến với hy vọng nhằm đóng góp một phần cho việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu . Với phương pháp nghiên cứu chuyên đề là dựa trên cơ sở phân tích về lý luận, kiểm soát thực trạng để tìm ra những tồn tại và đề suất ý kiến thì:
Bản chuyên đề ngoài lời nói đầu và kết luận gồm có hai phần chính:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu .
Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kinh doanh và một số ý kiến đề xuất.Xem Thêm: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp kinh doanh & Một số ý kiến đề xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp kinh doanh & Một số ý kiến đề xuất sẽ giúp ích cho bạn.