Đề tài: Hạch toán CPSX & tính GTSP tại Cty liên hợp thực phẩm Hà Tây


Phần I
Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

1) Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất :

1.1. Chi phí sản xuất:
Chi phí sản xuất - kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần có ba yếu tố cơ bản như sau:
-Tư liệu lao động : như nhà xưởng, máy móc, thiết bị và các tài sản cố định khác.

- Đối tượng lao động : như nguyên vật liệu , nhiên liệu
- Lao động của con người.
Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và cơ chế hạch toán kinh doanh thì mọi chi phí trên đều được thể hiện bằng tiền, trong đó chi phí khấu hao tư liệu lao động và chi phí nguyên vật liệu đóng vai trò là chi phí lao động vật hoá, còn chi phí tiền lương trả cho người lao động là chi phí lao động sống.


Xem Thêm: Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.