Đề tài: Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán NVL trong các Doanh nghiệp Công nghiệp

Lời nói đầu

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nguyên vật liệu có nhiều loại, nó chiếm tỷ trọng lớn và là yếu tố quyết định trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm. Do đó quản lý các chi phí về nguyên vật liệu là việc cấp bách trước mắt cũng như lâu dài trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, là trung tâm và thực chất của việc quản lý các chi phí . Chi phí nguyên vật liệu , giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần một chút thay đổi về chi phí nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp . Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu sẽ làm tiết kiệm lớn tổng chi phí sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm từ đó tạo cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Mặt khác để cho quá trình sản xuất được duy trì liên tục thì ngoài vật liệu được đưa vào sản xuất vẫn cần một lượng nguyên vật liệu dự trữ nhất định. Như vậy nguyên vật liệu chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy để cho doanh nghiệp đứng vững và đi lên cần phải quan tâm chú ý đến đầu vào của sản xuất đó là nguyên vật liệu . Vì vậy việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một yêu cầu không thể thiếu trong quản lý.

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích hệ thống kế toán ở nước ta nói chung và hệ thống kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Chuyên đề:
"Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu
trong các doanh nghiệp công nghiệp"

Chuyên đề được hoàn thành với nội dung như sau:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nhập xuất nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Phần II: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện những vấn đề về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
sản xuất.


Xem Thêm: Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp Công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp Công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.