Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp TM


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1


Phần thứ nhất: Lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 2
I. Ý nghĩa của bán hàng 2
II. Lý luận hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 2
1. Những vấn đề liên quan 2
1.1. Phạm vi hàng bán 3
1.2. Giá bán hàng hoá 4
1.3. Những hình thức, phương thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại 4
2. Phương pháp hạch toán nội dung cơ bản 5
2.1. Kế toán xuất kho, hàng hoá 5
2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 7
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm doanh thu 8

Phần thứ hai: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 13

A. Thực trạng nghiệp vụ bán hàng 13
I. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ 13
1. Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng tại kho. 13
2. Kế toán toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 13
3. Kế toán tiêu thụ hàng hoá bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao tay ba 14
4. Kế toán tiêu thụ bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng 15
5. Kế toán nghiệp vụ bán lẻ 15
6. Kế toán nghiệp vụ bán hàng đại lý 16
7. Kế toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức hàng đối lưu 18
8. Kế toán bán hàng theo phương thức trả góp và các trường hợp xuất khác được coi là bán 19
9. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu 20
10. Cuối kỳ, kế toán và kết chuyển doanh thu thuần của hàng đã tiêu thụ 21
II. Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên ở doanh nghiệp chịu thuế VAT theo phương pháp trực tiếp 21
1. Kế toán doanh thu và xác định doanh thu thuần 21
2. Kết chuyển giá vốn hàng bán 22
III. Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp thương mại, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ 22
1. Kế toán doanh thu và xác định doanh thu thuần 22
2. Kết chuyển giá vốn hàng bán 23
IV. Kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và nộp thuế VAT theo phương pháp trực tiếp 23

B. Mộ số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng 23
I. Xét dưới giác độ khâu bán hàng là một bộ phận trong hệ thống của doanh nghiệp và doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống kinh tế xã hội thì cần phải hoàn thiện một số mặt sau 23
1. Cần phải xây dựng hệ thống kế toán riêng cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. 24
2. Nâng cao trình độ kiến thức cho người làm công tác kế toán ở doanh nghiệp 24
3. Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu lực hoạt động của tổ chức làm nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện kế toán trong doanh nghiệp . 24
I. Xét trên giác độ khâu bán hàng là khâu quan trọng quyết định việc mục tiêu của doanh nghiệp đề ra đó có đạt được hay không thì cần phải hoàn thiện việc bán hàng ở một số mặt sau: 24
1. Cần phải tính toán chi phí, doanh thu một cách chính xác và hợp lý. 24
2. Doanh nghiệp cần tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 25

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp TM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp TM sẽ giúp ích cho bạn.