Đề tài: Hoàn thiện kế toán CPSX & tính GTSP ở Cty xây dựng số 1


LỜI NÓI ĐẦU


Trong quỹ đạo phát triển của xã hội ngày nay, nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần cũng phát triển theo. Đó không đôn thuần chỉ là ăn no mặc ấm mà trong xã hội hiện đại nhu cầu của con người đặt ra cao hơn nhiều. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời những nhu cầu xã hội ngày càng cao như vậy đang nổi lên cấp bách đòi hỏi một doanh nghiệp sản xuất phải có caí nhìn nhạy bén với thời cuộc và thực sự quan tâm tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình sao cho có hiệu quả nhất.

Để tìm ra chìa khoá cho sự tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất đã và đang cố gắng tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một trong những biện pháp được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm là công tác kế toán nói chung cũng như kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.

Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được coi là khâu trung tâm của công tác kế toán mở ra hướng đi hết sức đúng đắn cho các doanh nghiệp . Thực chất chi phí sản xuất là đầu vào cho quá trình sản xuất do vậy tiết kiệm chi phí sản xuất là hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo đầu ra của quá trình sản xuất được xã hội chấp nhận và làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Mục đích cuối cùng của quá trình sản xuất là tạo ra sản phẩm và giá thành sản phẩm chính là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ các mặt hoạt động của doanh nghiệp . Xuất phát từ vấn đề đó mức tính giá thành sản phẩm phải đòi hỏi tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất bổ ra theo đúng chế độ của nhà nước.

Hiện nay, với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước lại đặt trước xu thế mở cửa đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất song nó cũng có không ít các khó khăn, thách thức với các doanh nghiệp sản xuất. Vậy nên trong cơ chế kinh tế mới muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh thu lợi nhuận cao thì bên cạnh việc sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp hợp thị hiếu người tiêu dùng thì một điều quan trọng là sản phẩm đó phải có giá thành hợp lý, phù hợp với sức mua của đại đa số nhân dân lao động thu nhập còn thấp. Hạ giá thành sản phẩm đã trở thành nhân tố quyết định sự tồn vong của mỗi doanh nghiệp . Đặc biệt là trong ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm đã được đặt ra như một yêu cầu bức thiết khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành kinh tế quốc dân khác góp phần xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Trong thời gian học tập tại lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, em thấy vấn đề chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật hướng những người quản lí và hạch toán phải quan tâm đặc biệt. Với những kiến thức đã được học kết hợp với đọc thêm tài liệu em quyết định đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề”hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1 ”với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Chuyên đề của em gồm hai phần:
PhầnI: Những vấn đề lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp
PhầnII: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số1.
xây lắp.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.