Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán NVL trong các Doanh nghiệp hiện nay & Một số đề xuất


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: Một vài nét chung về nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp có quy mô lớn tại Việt Nam
1)Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất .
2)Phân loại nguyên vật liệu
2.1)Theo vị trí tác dụng của nguyên vật liệu đối với quy trình sản xuất công nghệ sản xuất sản phẩm.
2.2)Theo nguồn nhập nguyên vật liệu
3)Đánh giá nguyên vật liệu
4)Phương pháp kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp có quy mô lớn[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp kê khai thường xuyên.
4.1)Khái niệm,Đặc điểm và tài khoản sử dụng của phương pháp kê kahi thường xuyên
4.2)Kết cấu của tài khoản sử dụng:tài khoản 152
4.3)Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu

CHƯƠNG II:Thực trạng công tác kế toán về nguyên vật liệu tại những doanh nghiệp có quy mô lớn
1.Chứng từ và sổ sách sử dụng để hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại nhưng doanh nghiệp có quy mô lớn
2.Thực trạng về việc xác định nguyên vật liệu tồn kho hiện nay

CHƯƠNG III:Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp có quy mô lớn tại Việt Nam
1)Lựa chọ phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho thích hợp
2)Quy định phương pháp kế toán hàng tồn kho phù hợp
3)Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành
4)Nâng cao quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp có quy mô lớn

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp hiện nay & Một số đề xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp hiện nay & Một số đề xuất sẽ giúp ích cho bạn.