Đề tài: Hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa , thành phẩm trong các doanh nghiệp SXKD


Lời mở đầu

Trong nền kinh tế thị trường kế toán là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân các doanh nghiệp đồng thời là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nước điều hành vĩ mô nền kinh tế và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của ngành, các lĩnh vực. Tuy nhiên do nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, các chính sách cơ chế tài chính đang trong quá trình hoàn thiện và đồng bộ hóa tất yếu đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán để thích ứng và phát huy đầy đủ tác dụng trong cơ chế mới. Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, mục tiêu lớn nhất là lợi nhuận, do đó để có thể đạt được mục tiêu của mình đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ, tăng nhánh vòng quay của hàng bán nhằm bù đắp chi phí và có lãi để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động tiêu thụ, kế toán cung cấp nguồn thông tin, số liệu về quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa giúp các nhà quản lý của công ty nắm được tình hình tiêu thụ trên cơ sở đó nhằm đề ra quyết định nhằm xúc tiến việc bán hàng của Công ty. Việc tổ chức tốt công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp .

Để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán trong nền kinh tế thị trường em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài " Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh"(Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Phương pháp nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở lý luận về quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và tình hình thực tế về hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu (PVPDC ) từ đó rút ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm hàng hóa.

Kết cấu của Cuyên đề gồm hai chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Chương II: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và một số ý kiến đề xuất.Xem Thêm: Hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa , thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa , thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.