Đề tài: Tổ chức công tác tập hợp CPSX & tính giá thành ở Cty Cầu Nai –Hưng Hà – Thái Bình


LỜI MỞ ĐẦU

Kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kế toán với tư cách là công cụ quản lý ngày càng được khai thác tối đa sức mạnh và sự linh hoạt của nó.

Để điều chỉnh vĩ mô và kiểm soát sự vận hành của nền kinh tế trong hiện thực phong phú và đa chiều.Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý,sự đổi mới của hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo ra cho kế toán một bộ mặt mới khẳng định được vị trí của kế toán trong công tác là công cụ quản lý.

Trong công tác kế toán ,kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành rất quan trọng.Các thông tin ở mức độ khác nhau của nó đưa lại sẽ giúp cho nhà nước ,doanh nghiệp và bên thứ ba đưa ra được những quyết định quan trọng của mình.

Cụ thể là :Đối với nhà nước để quản lý tốt doanh nghiệp . Đối với doanh nghiệp để quản lý tốt chi phí , giá thành nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tạo ra nhiều lợi nhuận .
Đối với bên thứ ba là để tìm cơ hội đầu tư , hợp tác liên doanh .

Xuất phát từ tầm quan trọng đó của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ,sau gần ba tháng thực tập tại công ty gạch ngói Cầu Nai - Hưng Hà -Thái Bình.Với vốn kiến thức đã tiếp thu được của nhà trường và sự tận tình hướng dẫn của các anh chị, các cô chú phòng tài vụ trong xí nghiệp và được sự hướng dẫn chu đáo của các thầy cô giáo ,đặc biệt là cô giáo Tô Thanh Bình .Em xin trình bày đề tài :”Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành “ ở công ty công ty Cầu Nai - Hưng Hà -Thái Bình “
Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chi phí để xác định rõ đối tượng tập hợp chi phí , đối tươngj giá thành. Từ đó xây dựng mô hình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành một cách hợp lí, góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty gạch ngói Cầu Nai - Hưng Hà - Thái Bình.

Với đối tượng nghiên cứu là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp gạch ngói, đề tài đi sâu vào nghiên cứu các nội dung chủ yếu sau: sản phẩm tại
- Xác định bản chất, nội dung, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp
- Phân tích đánh giá tình hình thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp gạch ngói chỉ rõ những toòn tại và phương pháp đổi mới.

Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, em xin trình bày theo 3 phần sau:
Phần I: Khái quát về công ty gạch ngói Cầu Nai - Hưng Hà - Thái Bình:
Phần II: Nội dung chuyên đề .
Phần III: Phần kết luậnXem Thêm: Tổ chức công tác tập hợp CPSX & tính giá thành ở công ty Cầu Nai –Hưng Hà – Thái Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác tập hợp CPSX & tính giá thành ở công ty Cầu Nai –Hưng Hà – Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.