Tại tại Cty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội ​


BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

23


SV: Trần Quốc Hiếu Lớp QLKT 43A

MỤC LỤC

A.Lời mở đầu 3

B.Nội dung 4


I. Lịch sử hình thành và đặc điểm chung của công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội. 4

1.Sự ra đời và phát triển của công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội. 4

2. Ngành nghề của Tổng công ty: 6

3.Lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hành hoá chủ yếu của công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội: 6

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội. 9

II. Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình quản lý tài chính của công ty 12

III. Những điểm ưu và nhược điểm của công ty và các giải pháp. 18


1. Những điểm mạnh của Công ty 18

2. Những điểm còn thiếu sót trong công tác quản lý của Công ty. 19

3. Một số giải pháp chủ yếu và và các định hướng của công ty trong thời gian tới để cải thiện chất lượng kinh doanh. 20

C. Kết luận. 22


Xem Thêm: Tại tại công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.