Tổ chức công tác kế toán TTTP, Hàng hóa tại Cty. ​LỜI NÓI ĐẦU


Để đáp ứng nhu cầu học đi đôi với hành ,điều đó có nghĩa là lý thuyết phải luôn được gắn liền với thực tế . Sau hai năm học tập tại nhà trường Trung Học Kinh Tế Hà Tây, chúng em đã được các thầy cô trang bị đầy đủ kiến thức.

Để kiểm nghiệm những lý luận đó thì mỗi học sinh phải xuống cơ sở để củng cố về mặt lý thuyết. Khi kết thúc đợt thực tập, mỗi học sinh phải tự viết cho mình một bản báo cáo đánh giá kết quả của mình trong thời gian đi thực tập. Báo cáo thu nhận được từ thực tế giúp cho nhà trường đánh giá và xem xét kết quả rèn luyện của học sinh tại cơ sở.

Do thời gian thực tập còn hạn chế, kinh nghiệm viết báo cáo chưa được tốt, mặc dù đã được phòng tài vụ và thầy giáo Vương Anh Tuấn hướng dẫn tận tình nhưng bản báo cáo của em vẫn còn nhiều thiếu sót. Song dù thế nào đi chăng nữa thì nó không thể thiếu những phần sau đây:


PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY.


PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY.


PHẦN III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.Người viết báo cáo:


Phan Thị Hồng Nhung

NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO.

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (ELCOM) VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ELCOM.

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ELCOM.

1. Địa điểm của Công ty, cơ sở pháp lý thành lập Công ty ELCOM.

* Địa điểm của Công ty ELCOM.

Số 18 Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình – Hà Nội.

* Quyết định thành lập của Công ty ELCOM.

Công ty ELCOM chính thức được thành lập theo quyết định số 2200/GP- UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 15/12/2002.

* Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty ELCOM.

Theo quyết định thành lập Công ty được phép kinh doanh trong nước, với các mặt hàng chủ yếu sau:

+ Kinh doanh các mặt hàng điện tử viễn thông và sản phẩm tin học.

+ Sản xuất phần mềm máy tính phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ thông tin.

Là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo luật doanh nghiệp , Công ty có các nhiệm vụ sau:

+ Thực hiện theo nội dung của đơn xin thành lập doanh nghiệp .

+ Sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và kinh doanh có lãi.

+ Xây dựng thực hiện các kế hoạch kinh doanh trên cơ sở kế hoạch hoá gắn với thị trường.

+ Tuân thủ các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính .

+ Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước.

+ Nghiên cứu, áp dụng khoa học tiên tiến trên thế giới để phù hợp với công nghệ mới phục vụ cho việc cung cấp, chuyển giao công nghệ thông tin cho khách hàng.

+ Thực hiện nghiêm túc các hợp đồng đã ký kết nhằm nâng cao uy tín cho Công ty.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán TTTP, Hàng hóa tại công ty.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán TTTP, Hàng hóa tại công ty. sẽ giúp ích cho bạn.