Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp SXKD


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường kế toán là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân các doanh nghiệp đồng thời là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nước điều hành vĩ mô nền kinh tế và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của ngành, các lĩnh vực. Tuy nhiên do nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, các chính sách cơ chế tài chính đang trong quá trình hoàn thiện và đồng bộ hóa tất yếu đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán để thích ứng và phát huy đầy đủ tác dụng trong cơ chế mới. Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, mục tiêu lớn nhất là lợi nhuận, do đó để có thể đạt được mục tiêu của mình đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ, tăng nhánh vòng quay của hàng bán nhằm bù đắp chi phí và có lãi để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động tiêu thụ, kế toán cung cấp nguồn thông tin, số liệu về quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa giúp các nhà quản lý của công ty nắm được tình hình tiêu thụ trên cơ sở đó nhằm đề ra quyết định nhằm xúc tiến việc bán hàng của Công ty. Việc tổ chức tốt công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp .

Để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán trong nền kinh tế thị trường em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh" (Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Phương pháp nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở lý luận về quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và tình hình thực tế về hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu (PVPDC ) từ đó rút ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm hàng hóa.

Bài viết gồm hai phần:
Phần I: Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm hàng hoá trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Phần II:Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và một số ý kiến đề xuất.


Với chuyên đề này, em hy vọng sẽ có cái nhìn rõ ràng, chi tiết về nghiệp vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đây là một chuyên đề khá rộng và có không ít các công trình nghiên cứu của các tác giả. Song với em, đây là một đề tài có tính hấp dẫn và cấp thiết cao. Tuy nhiên, do còn hạn hẹp về trình độ cũng như kiến thức thực tiễn nên bài viết này không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô, để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH".
Trong nền kinh tế thị trường điều quan trọng và sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là làm thế nào để hàng hóa dịch vụ của mình tiêu thụ được trên thị trường. Hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sẽ giúp đơn vị quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ thành phẩm hàng hóa, việc thanh toán tiền hàng của khách hàng, theo dõi chi tiết từng khoản nợ có biện pháp thu hồi tăng nhanh vòng quay vốn cho doanh nghiệp . Hoàn thiện quá trình hạch toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa sẽ giúp quản lý hàng hóa và tiền hàng tốt hơn, tránh thất thoát và thiếu hụt tiền hàng, từ đó giảm được chi phí cho doanh nghiệp , xác định đúng đắn kết quả kinh doanh, phân phối thu nhập một cách chính xác, kích thích được người lao động và thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
I. Các khái niệm,đặc điểm cơ bản và các chỉ tiêu liên quan đến tiêu thụ thành phẩm,hàng hoá.
1. Các khái niệm và đặc điểm cơ bản:
Tiêu thụ sản phẩm(bán hàng) là sự chuyển hoá hình thái giá trị hàng hoá,là biểu hiện của mối quan hệ xã hội giữa người bán và người mua, là quá trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của sản phẩm. Trong đó, doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm cho khách hàng, còn khách hàng phải trả cho doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng theo giá bán hoặc giá thoả thuận của sản phẩm.
Tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá thường phải thực hiện bằng hai quá trình: doanh nghiệp giao hàng hoá, thành phẩm cho người mua, đồng thời người mua phải thanh toán tiền hàng cho doanh nghiệp theo giá bán. Sản phẩm được xác định là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận được tiền của bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, và khi đó kế toán mới được ghi nhận doanh thu .
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
+Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT phảI nộp theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là doanh thu chưa tính thuế GTGT và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT.
+Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT phảI nộp theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng là doanh thu có tính thuế GTGT và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng.
Doanh thu bán hàng được xác định khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau:
+Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu sản phẩm;
+Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền giám sát sản phẩm;
+Doanh thu xác định tương đối chắc chắn;
+Doanh nghiệp đã thu hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ bán hàng;
+Xác định được chi phí liên quan đến bán hàng.
-Tổng số doanh thu : là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ (kể cả số doanh thu bị chiết khấu, doanh thu của hàng bán bị trả lại và phần giảm giá cho người mua đã chấp thuận trên hoá đơn).
-Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa tổng số doanh thu với các khoản giảm giá, chiết khấu bán hàng, doanh thu của số hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đăc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
-Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
-Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồng .(do chủ quan của doanh nghiệp ).
Hàng bán bị trả lại: là số hàng đã được coi là tiêu thụ(đã chuyển giao quyền sở hữu,đã thu tiền hay được người mua chấp nhận) nhưng bị người mua từ chối trả lại


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.