Đề tài: Tìm hiểu việc áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán VN số 520


LỜI NÓI ĐẦU

Với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, ngành kiểm toán Việt Nam đã và đang khẳng định được vị trí quan trọng của mình đối với sự phát triển chung đó. Với việc ban hành mười sáu Chuẩn mực Kiểm toán, khung pháp lý đối với hoạt động này đã trở nên chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho việc mở rộng trong tương lai không xa. Trước tình hình đó, nhiệm vụ của kiểm toán viên là phải kịp thời nắm bắt và thực hiện một cách nghiêm chỉnh những quy định liên quan đến lĩnh vực của mình. Một trong những Chuẩn mực được ban hành thì Chuẩn mực số 520 “quy trình phân tích” đã góp phần giải quyết những khó khăn của kiểm toán viên khi tiến hành cuộc kiểm toán. Thủ tục phân tích là một thủ tục rất hiệu quả và được sử dụng nhiều trong các cuộc kiểm toán. Nhưng hầu hết những bằng chứng thu được từ thủ tục này đều mang tính xét đoán chuyên nghiệp của kiểm toán viên, nên việc xem xét những nhận định của mình có đủ điều kiện để là bằng chứng được hay không là một điều tương đối khó khăn khi không có một sự hướng dẫn cụ thể. Do vậy, với sự ra đời của Chuẩn mực số 520 này, kiểm toán viên phải tìm hiểu để vận dụng trong quá trình thực hiện công việc của mình. Và đó cũng là lý do để em chọn đề tài môn học của mình là “ tìm hiểu việc áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 520 “Quy trình phân tích” trong các giai đoạn của quá trình kiểm toán.”

Trong quá trình nghiên cứu, em đã thu thập một số tài liệu nước ngoài. Do vậy việc dịch nhiều khi chưa được chuẩn xác, cho nên một số từ em xin phép được để nguyên bản từ tiếng Anh. Với mục đích thu được kết quả tốt nhất trong đề tài này em chia ra làm ba phần chính:


+ Phần I: Lý luận chung.
+ Phần II: Tìm hiểu việc áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 520 “Quy trình phân tích” trong các giai đoạn của quá trình kiểm toán.”
+ Phần III: Kết luận và một số kiến nghị.Xem Thêm: Tìm hiểu việc áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 520
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu việc áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 520 sẽ giúp ích cho bạn.