Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời


  MỤC LỤC

  - LỜI MỞ ĐẦU .
  - LỜI CẢM ƠN .
  - NỘI DUNG

  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM MẶT TRỜI
  I Tình hình chung của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời .1
  1.1 Quá trình hình thành và phát riển của Công ty 1
  1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 2
  1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 3
  1.4 Sản phẩm chính đang kinh doanh . . .4
  1.5 Thị trường tiêu thụ 4
  1.6 Nguồn nhân lực 4
  II Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 5
  2.1 Công tác tổ chức quản lý của Công ty .6
  2.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 9
  2.3.1 Giới thiệu về các chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 9
  2.3.2 Tổ chức Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 10
  2.3.3 Đặc điểm về việc sử dụng tài khoản kế toán. 13
  2.3.4 Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng 14
  2.3.5 Hình thức sổ kế toán áp dụng 14

  CHƯƠNG II CÁC VẤN ĐỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất Công nghiệp 16
  II. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phận loại chi phí sản xuất .16
  2.1 Khái niệm chi phí sản xuất . 16
  2.2 Các cách phân loại CPSX chủ yếu . 17
  2.2.1 Phân loại CPSX theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí) 17
  2.2.2 Phân loại CPSX theo công dụng kinh tế chi phí ( khoản mục chi phí) .18
  2.2.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất .19
  2.3 Ý nghĩa của công tác quản lý CPSX trong quá trình hoạt động SXKD .20
  III. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .20
  3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 20
  3.2 Phân loại giá thành sản phẩm 21
  3.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 21
  3.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi tính toán .21
  3.4 Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm 22
  IV. Kế toán tập hợp CPSX 23
  4.1 Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành sản phẩm .23
  4.1.1 Khái niệm CPSX .23
  4.1.2 Các đối tượng tập hợp CPSX .24
  4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 24
  4.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 24
  4.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 25
  4.2.3 Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 25
  4.3 Kế toán tập hợp CPSX 25
  4.3.1 Tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 25
  4.3.2 Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp .28
  4.3.3 Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung .30
  4.3.4 Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang 34
  V. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX trong Doanh nghiệp sản xuất .38
  5.1 Tài khoản sử dụng .38
  5.2 Phương pháp kế toán tập hợp CPSX và phân bổ CPNVLTT 39
  5.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPNCTT 40
  5.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ CPSXC .41
  5.5 Kế toán tập hợp CPSX toàn Doanh nghiệp 42
  VI. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang .43
  6.1 Phương pháp đánh giá theo CPNVLTT (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính 44
  6.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương .44
  6.3 Phương pháp đánh giá theo chi phí định mức (hoặc chi phí kế hoạch) 45
  VII. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình Doanh nghiệp chủ yếu 46
  7.1 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 46
  7.1.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) .46
  7.1.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số .47
  7.1.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ .48
  7.1.4 Tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí .49
  7.1.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tổng cộng chi ph í50
  7.1.6 Phương pháp liên hợp .50
  7.1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức chi phí 51
  7.2 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình Doanh nghiệp chủ yếu 51
  7.2.1 Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tập kiểu song song51
  7.2.2 Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất kiểu liên tục 52

  CHƯƠNG III
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM MẶT TRỜI
  I. Tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 56
  1.1 Thực tế công tác kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 56
  1.1.1 Những điều kiện thực tế của Công ty ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm 56
  1.1.2 Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 56
  II. Kế toán tập hợp CPSX .57
  2.1 TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 58
  2.2 TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 68
  2.3 TK 627 – Chi phí sản xuất chung .71
  2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn Công ty .74
  VIII. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 79
  IX. Phương pháp tính giá thành sản phẩm .80
  IX. Một số kiến nghị và đề xuất về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời 85
  9.1 Ưu điểm 86
  9.2 Những tồn tại 86
  9.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  LỜI KẾT
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .


  Xem Thêm: Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status