Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam


PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN II
Cơ sở lý luận và cơ sở Khoa học Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, sự cần thiết và vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
2.1. Phân loại chi phái sản xuất:
2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế của chi phí ( Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố)
1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí.
2.1.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với số lượng sản phẩm công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ.
2.2 Phân loại giá thành sản phẩm.
2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu giá thành
2.2: Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi các chi phí cấu thành giá thành được phân làm 2 loại:
II. Môí quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
III. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
IV - Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng sẽ giúp ích cho bạn.