Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ” tại Công ty cổ phần tập đoàn toàn cầu 14 Hàng Thiếc - Hoàn Kiếm - Hà Nội


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1


PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHUYÊN ĐỀ “KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ”. 2
1.1. Một số khái niệm chung của chuyên đề nghiên cứu. 2
1.1.1. Một số khái niệm; vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. 2
1.2. Phân loại đánh giá nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ. 3
1. Đơn vị kê khai thường xuyên. 10
1.1. Phản ánh mua công cụ dụng cụ nhập kho. 10
1.2. Phản ánh xuất kho công cụ dụng cụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 10
1.3. Phản ánh xuất kho công cụ dụng cụ chu thuê. 11
1.4 Phản ánh hụt kho công cụ dụng cụ. 11
2. Đơn vị kê khai định kỳ. 12
2.3. Hệ thống sổ sách chứng từ. 17
1. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 19
2. Hình thứ kết toán nhật ký chung. 19


PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC 22
TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG 22
I. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển,đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần tập đoàn toàn cầu 14 Hàng Thiếc - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 22
1. Đặc điểm. 22
2. Cơ cấu tổ chức. 22
3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua thuận lợi và khó khăn. 23
.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 252. Tổ chức kế toán của CÔNG TY 26 2.1. Chức năng. 26
2. Hình thức kế toán CÔNG TY áp dụng. 28
2.2. Phân loại NVL - CCDC tại CÔNG TY 31
2.3. Đánh giá NVL tại CÔNG TY 34
3. Kế toán chi tiết NVL - CCDC của CÔNG TY 34
3.1. Chứng từ kế toán. 34
3.2. Sổ kế toán chi tiết 34
KẾ TOÁN TỔNG HỢP NVL. 54
1. Tài khoản sử dụng: 54
2. Phương pháp hạch toán NVL: 54
3. Hạch toán tăng, giảm NVL. 54


PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 78
I. Nhận xét 78
1. Những ưu điểm về công tác hạch toán NVL – CCDC. 78
2. Nhược điểm về công tác hạch toán NVL – CCDC còn mọt đề suất kiến nghị 79
II. Giải pháp. 79
1. Ý kiến. 79
2. Kết luận. 81


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ” tại Công ty cổ phần tập đoàn toàn cầu 14 Hàng Thiếc - Hoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ” tại Công ty cổ phần tập đoàn toàn cầu 14 Hàng Thiếc - Hoàn sẽ giúp ích cho bạn.