Đề tài: Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán của Công ty cổ phần may Nam Hà


MỤC LỤC​

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY



I. Một số vấn đề chung.

1. Quá trình hình thành và phát triển.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần may Nam Hà.

2.1. chức năng của Công ty cổ phần may Nam Hà.

2.1. Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cổ phần may Nam Hà:

3. Quy trình công nghệ sản phẩm.

III. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

1. Hình thức tổ chức sản xuất

2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

2.1. Chức năng và số lượng nhân viên kế toán.

3. Hình thức sổ và tổ chức công tác kế toán tại công ty.


PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ


I. Công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ

1. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ.

III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

1. Hình thức trả lương tại Công ty cổ phần may Nam Hà :

2. Phương pháp tính BHXH,BHYT,KPCĐ

3. Trình tự hạch toán

IV. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

1 Tập hợp ch NVL trực tiếp

2 Tập hợp chi phí nhâncông trực tiếp:

3.Tập hợp chi phí sản xuất chung


PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY


I. Nhận xét chung về công tác hạch toán

1. Những ưu điểm :

2. Những nhược điểm

II- Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần may Nam Hà.

1. Công tác tổ chức quản lý vật liệu

2. Đối với công tác hạch toán chi phí tính giá thành

3. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm


KẾT LUẬN CHUNG


Xem Thêm: Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán của Công ty cổ phần may Nam Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán của Công ty cổ phần may Nam Hà sẽ giúp ích cho bạn.