Đề tài: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công tyxây dựng số 21- VInaconex


Phần I: lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
I - đặc điểm đơn vị xây lắp có ảnh hưởng đến công tác kế toán
II. Chi phí sản xuất
1. Khái niệm, nội dung và bản chất của chi phí sản xuất
2- Phân loại chi phí sản xuất :
3- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
4- phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất:
II. Giá thành sản phẩm
2 - Phân loại giá thành trong đơn vị xây lắp :
III- Trình tự kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên:
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :
2. Hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp :
3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công :
4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung :
5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp:
6 - Đánh giá sản phẩm làm dở :
phần 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công tyxây dựng số 21- VInaconex
A- khái quát chung về công ty xây dựng số 21- vinaconex
I - đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng số 21 - Vinaconex :
2 - Vốn tài sản và nguồn vốn:
3_ Lĩnh vực Kinh doanh và thị trường cung cấp:
4- Kết quả kinh doanh một số năm gần đây:
II- Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng số 21 - Vinaconex :
1 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:
2 - Chức năng nhiêm vụ của các phòng ban :
III – Mô hình tổ chức hệ thống sản xuất kimh doanh của Công ty xây dựng số 21 - Vinaconex
B- thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 21 :
I- khát quát chung về chi phí sx:
1-Đặc điểm chi phí sx:
2- Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty :
3- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất :
4- phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất:
II- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất :
1 - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :
2- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp :
3- Kế toán chi phí sử dụng máy thi công :
4 - Kế toán chi phí khác bằng tiền :
5- Kế toán chi phí sản xuất chung : TK 627
6- Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang:
III- tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 21:
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 21 - vinaconex
I - nhận xét chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành:
1 - Ưu điểm :
2- Nhược điểm:
II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng sô 21 - vinaconex :
1.- Đối với việc sử dụng chứng từ lĩnh vật tư, vật liệu :
2.- Đối với các vật liệu sử dụng luân chuyển và các loại công cụ, dụng cụ lao động nhỏ :
3.- Chi phí sử dụng dàn giáo trong quá trình thi công :


Xem Thêm: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công tyxây dựng số 21- VIn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công tyxây dựng số 21- VIn sẽ giúp ích cho bạn.