Đề tài: Hoàn thiện hạch toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty 17 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn


Mục lục

Lời mở đầu

1
Phần I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty 17 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn
4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 17

4
1.2. Chức năng – nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 17
6
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty17
7
1.3.1. Đặc điểm tổ chưc sản xuất và ảnh hưởng của nó đến quản lý và sử dụng vật liệu
7
1.3.2. Đặc điểm tổ chứcbộ máy quản lý
8
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty
11
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
11
1.4.2. Tổ chức hạch toán kế toán
14
1.4.3. Hệ thống báo cáo tài chính của công ty
17
Phần II: Thực trạng hạch toán NVl và tình hình quản lý sử dụng NVL tại Công ty 17- Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn
18
2.1. Tình hình chung về vật liệu tại Công ty 17
18
2.1.1. Đặc điểm và phân loại NGUYêN VậT LIệU của Công ty
18
2.1.2. Tổ chức quản lý NVL tại Công ty
20
2.2. Đánh giá NVL tại Công ty 17
20
2.2.1. Đối với NVL nhập kho
21
2.2.2. Đối với NVL xuất kho
22
2.3. Trình tự hạch toán tại Công ty 17

22
2.3.1. Chứng từ và thủ tục nhập – xuất

22
2.3.2. Hạch toán chi tiết NVLtại Công ty 17

27
2.3.3. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty 17

31
2.3.4. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng NVL tại Công ty 17

39
Phần III: Một số kiến ghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NVL tại Công ty 17

44
Kết luận
6


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại sẽ giúp ích cho bạn.