Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp đ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp đ


  Đề tài: Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hải Dương


  MỤC LỤC​

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY XÂY LẮP


  I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.

  II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

  1. Nội dung chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp

  1.1. Nội dung chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp

  1.2. Phân loại chi phí sản xuất

  1.2.1. Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí.

  1.2.2. Phân loại chi phí theo khoản mục

  1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ và mức độ hoạt động

  1.2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí

  2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

  2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm

  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

  2.2.1. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành

  2.2.2. Phân loại theo phạm vi tính giá thành

  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

  1. Đối tượng và phương pháp kê toán tập hợp chi phí sản xuất

  1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

  1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

  2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất để tính giá thành sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.

  2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ .

  2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và trình tự kế toán chi phí sản xuất.

  3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

  4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

  4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

  4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm

  4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

  4.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

  4.3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

  4.3.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức

  5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành.


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

  I. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG.

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

  2. Chức năng nhiệm vụ chính của công ty

  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ( Sơ đồ1).

  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

  1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

  2. Đặc điểm và hình thức hạch toán kế toán.

  III. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG.

  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

  2. Nội dụng chi phí sản xuất

  3. Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  4.Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX tại Công ty

  4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

  4.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (623)

  4.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung (TK 627)

  4.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

  4.6. Đánh giá sản phẩm lao động dở dang

  5. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty

  5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty

  5.2. Kỳ tính giá thành

  5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty

  5.4. Tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây lắp điện và Đầu tư xây dựng Hải Dương


  CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY

  1. Một số ưu điểm của công ty

  1.1. Bộ máy quản lý

  1.2. Tổ chức hệ thống chứng từ

  1.3. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  2. Tồn tại

  2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  2.2. Chi phí sản xuất chung

  2.3. Trích trước tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp

  2.4. Phân bổ chi phí khấu hao máy thi công

  2.5. Việc phân tích giá thành sản phẩm

  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG

  1. Thứ nhất: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  2.Thứ hai: Chi phí sản xuất chung

  3. Thứ ba: Công tác hạch toán tiền lương

  4.Thứ tư: Phân bổ chi phí khấu hao máy thi công

  5. Công tác phân tích giá thành sản phẩm ở Công ty


  KẾT LUẬN

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status