Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex


Báo cáo dài 84 trang
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường đã và đang đem lại những cơ hội và thách thức to lớn cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, đặc biệt là khi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Do vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải tìm cho mình một phương hướng kinh doanh đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để đạt được điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng các công cụ kinh tế, tài chính khác nhau. Trong đó hạch toán, kế toán là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính.
Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex thì hạch toán kế toán nguyên vật liệu là phần hành vô cùng quan trọng bởi các lý do sau:
Thứ nhất, nguyên vật liệu là một trong các đối tượng lao động quan trọng tạo thành thực thể công trình xây lắp. Đặc biệt đối với Công ty, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn (từ 65% tới 75%) trong tổng giá thành sản phẩm.
Thứ hai, mọi sự biến động giá cả của nguyên vật liệu dù là nhỏ nhất cũng tác động lớn tới chi phí sản xuất. Do vậy, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguyên vật liệu là vấn đề được đặt ra hàng đầu trong quá trình thi công xây lắp nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp
Thứ ba, nguyên vật liệu trong công ty rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Vì thế công tác lưu trữ, bảo quản tốt là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong công tác quản lý sản xuất của doanh nghiệp.
Chính vì những lý do quan trọng trên mà trong quá trình sản xuất Công ty luôn chú trọng vào công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu thu mua, bảo quản lưu trữ đến khâu sử dụng.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh, chị công tác tại phòng kế toán của công ty, em đã nhận thức được tầm quan trọng của nguyên vật liệu cũng như công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. Vì thế nên em quyết định chọn đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex” làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề báo cáo tốt nghiệp gồm có 3 chương chính:
Chương 1: Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex.
Chương 2: Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 21-Vinaconex
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21-VINACONEX 3
1.1 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 3
1.1. Đặc điểm về lao động kế toán 3
1.1.2 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán:. 3
1.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty năm 2009. 4
1.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 4
1.2 Đặc điểm về vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 6
1.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị:. 6
1.2.2 Vận dụng chứng từ kế toán:. 10
1.2.3 Vận dụng tài khoản kế toán 11
1.2.4 Vận dụng sổ sách kế toán 12
1.2.5 Vận dụng báo cáo tài chính 13
1.3 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 15
1.3.1 Phần hành kế toán TSCĐ và XDCB:. 15
1.3.2 Phần hành kế toán CPSX, tính giá thành và theo dõi kết quả tiêu thụ:. 15
1.3.3 Phần hành kế toán theo dõi vật tư:. 15
1.3.4 Phần hành kế toán tiền mặt, ngân hàng, thanh toán công nợ:. 15
1.3.5 Phần hành kế toán tiền lương và BHXH:. 16
1.3.6 Phần hành kế toán tổng hợp và kiểm tra kế toán:. 17
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG SỐ 21-VINACONEX 18
2.1 Đặc điểm, cách phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 18
2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty. 18
2.1.2 Cách phân loại nguyên vật liệu tại Công ty. 19
2.1.3 Cách tính giá nguyên vật liệu tại Công ty:. 21
2.1.3.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho. 21
ü Thủ tục nhập kho: 21
ü Cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho: 22
2.1.3.2 Đối với nguyên vật liệu xuất kho: 39
ü Thủ tục xuất kho:. 39
ü Cách tính giá nguyên vật liệu xuất kho:. 39
2.2 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 43
2.2.1 Kế toán nguyên, vật liệu tại kho Công ty. 43
2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu tại phòng kế toán của Công ty. 47
2.3 Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 54
2.3.1 Tài khoản sử dụng. 54
2.3.2 Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu:. 55
2.3.2.1.Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ tăng nguyên vật liệu tại Công ty. 55
2.3.2.2.Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ giảm nguyên vật liệu tại Công ty. 59
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21-VINACONEX 67
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 67
3.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị:. 67
3.1.2 Về hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và tài khoản sử dụng:. 68
3.1.3 Về việc dự trữ, sử dụng và phân loại nguyên vật liệu tai đơn vị:. 68
3.1.4 Về kế toán nguyên vật liệu:. 69
3.2 Sự cần thiết để hoàn thiện và phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex. 69
3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện 69
3.2.2 Phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị. 70
3.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex. 71
3.3.1 Đối với công tác tổ chức bộ máy kế toán:. 71
3.3.2 Đối với hệ thống chứng từ, sổ kế toán và tài khoản sử dụng 71
3.3.3 Đối với công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty:. 72
3.3.4 Đối với việc dự trữ, phân loại và sử dụng nguyên vật liệu tại đơn vị. 73
KẾT LUẬN 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
PHỤ LỤC 78
MỤC LỤC . 83


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex sẽ giúp ích cho bạn.