Đề tài: Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà


Báo cáo dài 27 trang

I/ Giới thiệu doanh nhiệp:
Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà là thành viên của Tổng công ty Sông Đà được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1996 theo giấy phép kinh doanh số 307119 ngày 20/11/1996 và giấy phép kinh doanh bổ sung số 0303000082 ngày 12/12/2005 do Sở kế hoạch đầu Hà Nội cấp.
Tờn cụng ty: Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
Tên quốc tế: SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: STP
Giám đốc của doanh nghiệp: Nguyễn Trọng Giang
Telephone: 043.3516478/3822791
Fax: 043.3822791
Trụ sở: Xă Yên Nghĩa –Quận Hà Đông _Thành Phố Hà Nội.
Logo:
MỤC LỤC

I/ Giới thiệu doanh nhiệp: 2
II/Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 3
a/Đặc điểm sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh. 3
b/Tình hình tài sản: 5
III/ Công nghệ sản xuất: 6
IV/ Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp: 9
a/ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp: 10
b/Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: 10
c/ Quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý doanh nghiệp: 12
V/ Các yếu tố đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp: 13
1/ Các yếu tố đầu vào: 13
2/ Phân tích các yếu tố đầu ra: 18
VI/ Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 20
1/Môi trường vĩ mô: 21
2/Môi trường kinh tế. 21
3/ Môi tường công nghệ: 21
4/ Môi trường tự nhiên: 22
5/Mụi trường chớnh trị phỏp luật 22
6/Mụi trường quốc tế: 23
7/Đối thủ cạnh tranh: 23
8/ Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: 23
9/ Sức ép của khách hàng: 23
VII/ Thuận lợi, khó khăn và thách thức: 24
a/ Thuận lợi: 24
b/ Khó khăn và thách thức: 25
VIII/ Thu hoạch của sinh viên qua giai đoạn thực tập tổng quan: 26


Xem Thêm: Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.