Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Nguyên


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TMDV HUY NGUYÊN


1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TMDV Huy Nguyên

1.1.1. Danh mục hàng hoá của Công ty TNHH TMDV Huy Nguyên

1.1.2. Thị Trường của Công ty TNHH TMDV Huy Nguyên

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty TNHH TMDV Huy Nguyên

1.1.3.1. Bán buôn

1.1.3.2. Bán lẻ

2.3.3. Quy trình xuất kho hàng hoá

1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy NguyênCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY NGUYÊN


2.1. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huy Nguyên

2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY NGUYÊN

3.1.Đánh giá chung về thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Nguyên

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục

3.2. Những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác địng kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Nguyên

3.2.1.Hoàn thiện phương pháp kế toán hàng tồn kho

3.2.2.Hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3.2.3.Hoàn thiện kế toán doanh thu nội bộ

3.2.4.Một số kiến nghị khác


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hu sẽ giúp ích cho bạn.