Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT


1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP CNXD TOÀN PHÁT

1.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP CNXD TOÀN PHÁTCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT


2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP CNXD TOÀN PHÁT

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty CP CNXD Toàn Phát

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung tại công ty CP CNXD Toàn Phát

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế tổng hợp

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty CP CNXD Toàn Phát

2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP CNXD TOÀN PHÁT

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty

2.2.1.1. Đối tượng tính giá thành của công ty

2.2.1.2. Phương pháp tính giá thành

2.2.2. Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP CNXD TOÀN PHÁT

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP CNXD TOÀN PHÁTKẾT LUẬNXem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Công nghiệp Xây d
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Công nghiệp Xây d sẽ giúp ích cho bạn.