Đề tài: Thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Á Đại Thành


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN Á ĐẠI THÀNH


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.1. Quá trình hình thành

1.1.2. Quá trình phát triển của công ty

1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Cổ Phần ĐT& PT Tân á Đại Thành

1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần ĐT& PT Tân á Đại Thành

1.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần ĐT& PT Tân á Đại Thành

1.3.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất

1.3.3. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân á

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty một số năm


PHẦN 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN Á ĐẠI THÀNH

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Côn ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân á Đại Thành

2.1.1. Hình thức kế toán

2.1.2.Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty

2.1.3.Chức năng nhiệm vụ của từng người

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ

2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng và chế độ kế toán áp dụng

2.2.2. Chương trình luân chuyển một số chứng từ chủ yếu

2.2.2.1. Chương trình luân chuyển Phiếu thu

2.2.2.2. Chương trình luân chuyển Phiếu chi

2.2.2.3. Chương trình luân chuyển Phiếu nhập kho

2.2.2.4. Chương trình luân chuyền Phiếu xuất kho

2.2.2.5. Chương trình luân chuyền Hóa đơn bán hàng

2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán

2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân á Đại Thành

2.5.1. Hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị

2.5.2. Hệ thống báo cáo nội bộ tại đơn vị

2.5.2.1. Báo cáo bán hàng

2.5.2.2. Báo cáo quý

2.5.2.3. Báo cáo thu chi

2.5.2.4. Báo cáo nhân sự


PHẦN 3: NHẬN XÉT VÈ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN Á ĐẠI THÀNH

3.1. Những ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán tại đơn vị

3.2. Những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân á Đại Thành


Xem Thêm: Thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Á Đại Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Á Đại Thành sẽ giúp ích cho bạn.