Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.4 - Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI XN 26.4 – CÔNG TY 26 – BỘ QUỐC PHÒNG


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Xí nghiệp 26.4

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Xí nghiệp 26.4 – Công ty cổ phần 26

1.2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm tại Xí nghiệp 26.4

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Xí nghiệp 26.4

1.3.1 Quản lý lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.3.2Quản lý xây dựng định mức hao phí về vật tư và lao động

1.3.3 Quản lý thu thập và cung cấp thông tin về chi phí sản xuấtCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 26.4 – CÔNG TY CỔ PHẦN 26 –BỘ QUỐC PHÒNG


2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 26.4

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1- Nội dung

2.1.1.2- Cách thức tập hợp và phân bổ

2.1.1.3- Tài khoản sử dụng

2.1.1.4- Phương pháp hạch toán

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1- Nội dung

2.1.2.2- Cách thức tập hợp và phân bổ

2.1.2.3- Tài khoản sử dụng

2.1.2.4- Phương pháp hạch toán

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1- Nội dung CPSXC

2.1.3.2- Cách thức tập hợp và phân bổ

2.1.3.3- Tk sử dụng

2.1.3.4- Phương pháp hạch toán

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Xí nghiệp 26.4

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty

2.2.2- Quy trình tính giá thành


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 26.4 – CÔNG TY CP 26 – BỘ QUỐC PHÒNG

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại Xí nghiệp 26.4 và phương hướng hoàn thiện

3.1.1- Ưu điểm

3.1.2- Nhược điểm

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.4 – Công ty CP 26

3.2.1 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.2.2Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp

3.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung

3.2.4 Hoàn thiện công tác đánh giá sản phẩm dở dang

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.4 - Công ty cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.4 - Công ty cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.