Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Phú


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP


1.1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tiền lương trong doanh nghiệp lương

1.1.1.Khái niệm về tiền lương

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương

1.1.2.1.Vai trò của tiền lương

1.1.2.2.ý nghĩa của tiền lương

1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian

1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm

1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp

1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp

1.2.2.3. Theo khối lượng công việc

1.2.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương

1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ

1.3.1 Quỹ tiền lương

1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội

1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế

1.3.4. Kinh phí công đoàn

1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.5 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương

1.5.1. Hạch toán số lượng lao động

1.5.2. Hạch toán thời gian lao động

1.5.3.Hạch toán kết quả lao động

1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động

1.6. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1.7. Hình thức sổ kế toán


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚ

1.1. Khát quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hoàng Phú

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.1.2. Ngành nghề kinh doanh

1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty

1.1.5. Tình hình kinh doanh của công ty vài năm gần đây

2.1.Thực trạng công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hoàng Phú

2.1.1. Đặc điểm về lao động của công ty

2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương


CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM HOÀNG PHÚ

1.1 Nhận xét về ưu nhược điểm công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

1.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hoàng Phú

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Phú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoàng Phú sẽ giúp ích cho bạn.