Đề tài: Tình hình chi phí và giá thành của Công ty thép Hòa Phát


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP


1. Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.Khái niệm

1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2. Giá thành sản phẩm

2.1. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

2.2. Phân loại giá thành sản phẩmcủa doanh nghiệp

3. Các chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm

4. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

4.1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

4.2.Một số biện pháp chủ yếu để quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩmCHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY THÉP HOÀ PHÁT


1. KHÁI QUÁT CHUNG NỀ CÔNG TY

1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3. Đặc điểm về bộ máy kế toán

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.5. Quy trình công nghệ sản xuất thép

2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

2.1. Phân tích kết quả chi phí sản xuất kinh doanh

2.2. Phân tích giá thành sản xuất và giá thành toàn bộCHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GIẢM CHI PHÍ TIẾN TỚI HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


1. Tiến hành nghiên cứu thị trường

2. Nâng cao năng xuất lao động

3. Tài sản cố định

4. Chất lượng sản phẩm

5. Chi phí quảng cáo

6. Tổ chức quá trình cung ứng nguyên vật liệu hợp lý


Xem Thêm: Tình hình chi phí và giá thành của Công ty thép Hòa Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình chi phí và giá thành của Công ty thép Hòa Phát sẽ giúp ích cho bạn.