Lời mở đầu
1 Lý thuyêt Nevanlinna cho hàm phân hình 6
1.1 Hàm phân hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình . . . . . . 8
1.2.1 Các hàm Nevanlinna cho hàm phân hình . . . 8
1.2.2 Một số ví dụ về các hàm Nevanlinna . . . . 10
1.2.3 Mët sè tinh chất của các hàm Nevanlinna . . 13
1.2.4 Định lý cơ bản thứ nhất của Nevanlinna . . . 14
1.2.5 Định lý cơ bản thứ hai . . . . . . . . . . . . . 15
2 Định lý cơ bản thứ hai kiểu Nevanlinna-Cartan cho các đường cong chỉnh hình 23
2.1 Các hàm Nevanlinna-Cartan cho đường cong chỉnh hình 23
2.2 Định lý cơ bản thứu hai cho đường cong chỉnh hình c ắt
các siêu mặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.1 Một số bổ đề quan trọng . . . . . . . . . . . . 26
2.2.2 Định lý cơ bản thù hai cho các đường cong
chỉnh hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

[charge=450]http://up.4share.vn/f/7948404d484b414a/LV_08_SP_TH_NTG.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình sẽ giúp ích cho bạn.