Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty Vật Tư và Thiết bị Toàn Bộ CN Nam Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1 Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.2 Các chế độ về tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, tiền ăn giữa ca của nhà nước quy định.
1.3 Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT
Các tài khoản chủ yếu sử dụng
CHƯƠNG 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
2.1 Tổ chức bộ máy của công ty :
Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty Vật Tư và Thiết bị Toàn Bộ CN Nam Hà N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty Vật Tư và Thiết bị Toàn Bộ CN Nam Hà N sẽ giúp ích cho bạn.