Đề tài: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Kim loại màu Thái Nguyên


CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Nguyên tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
II. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
1. Chi phí sản xuất
2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.
2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí.
2.2 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.
2.3 Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí.
2.4 Phân loại theo chức năng hoạt động
3. Đối tượng hạch toán chi phí
4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
III. Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành sản phẩm.
1. Khái niệm về giá thành
2. Phân loại giá thành sản phẩm.
2.1 Phân loại theo thời gian, địa điểm tính và nguồn số liệu tính gía thành
2.2 Phân loại theo phạm vi tính toán giá thành: 2 loại.
3. Đối tượng tính gía thành sản phẩm.
4. Phương pháp tính giá thành.
4.1 Phương pháp giản đơn
4.2 Phương pháp theo đơn đặt hàng.
4.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ số.
4.4 Phương pháp tỷ lệ.
4.5 Phương pháp giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm.
4.6 Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành phẩm
IV. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN.
I. Khái quát về tình hình hoạt động của công ty kim loại màu Thái Nguyên.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty kim loại màu Thái Nguyên.
2. Tổ chức bộ máy của công ty và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
3. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Kim loại màu Thái Nguyên.
3.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
3.2 Tổ chức công tác kế toán của Công ty Kim loại màu Thái Nguyên
II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thiếc thỏi ở Công ty Kim loại màu Thái Nguyên.
1.Tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2. Trình tự hạch toán cụ thể
CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN
1. Công tác kế toán
2. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng:


Xem Thêm: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Kim loại màu Thái Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Kim loại màu Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.